Avgränsarkomponent separator-component

Komponenten Core Component Separator visar en vågrät linje för att separera innehåll.

Användning usage

Med avgränsningskomponenten kan innehållsförfattaren enkelt skapa en vågrät linje som en brytning mellan innehållet för att bättre organisera informationen på en sida.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Separator Component är v1, som introducerades i version 2.3.0 av Core Components i februari 2019, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v1
Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel
Kompatibel

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa Separator-komponenten samt se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Separator-komponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

Dialogrutan Redigera avgränsningskomponent

  • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

    • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
    • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
    • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de format som används för avgränsningskomponenten.

Fliken Format styles-tab

Separator-komponenten stöder AEM Formatsystem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c