PDF Viewer Component pdf-viewer-component

Med komponenten Core Component PDF Viewer kan du ta med ett PDF-dokument på en sida.

Användning usage

Core Component PDF Viewer-komponenten bäddar in ett visningsprogram som visar PDF-filer som sparats som resurser på.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av PDF Viewer Component är v1, som introducerades i version 2.10.0 av Core Components i juni 2020, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v1
Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa PDF Viewer Component och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om PDF Viewer Component finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

NOTE
PDF Viewer Components använder Adobe Document Services API:er och kräver att administratören konfigurerar kontextmedveten konfiguration för att kunna använda dessa tjänster. Kontrollera komponentens tekniska dokumentation för information om den här konfigurationen.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera visningsprogrammet och hur det ska fungera och visas för en besökare på sidan.

Fliken Konfiguration configuration-tab

På fliken Konfiguration kan författaren definiera vilken PDF som ska visas. Sökvägen kan definieras som en resurs i AEM eller en absolut sökväg till en annan resurs.

Fliken Konfiguration i redigeringsdialogrutan för komponenten PDF Viewer

Anpassa flik customize-tab

På fliken Anpassa kan författaren definiera vilka alternativ som är tillgängliga i visningsprogrammet för läsaren och hur visningsprogrammet ska visas.

Fliken Anpassa i redigeringsdialogrutan för komponenten PDF Viewer

Antalet tillgängliga alternativ beror på Typ som är markerat.

 • Fullständigt fönster - Visningsområdet återges i hela webbläsaren. Detta passar bäst för lagrings- och produktivitetsprogram.
 • Sized Container - Visningsområdet återges i hela webbläsaren. Detta passar bäst för lagrings- och produktivitetsprogram.
 • Textbunden - Alla PDF-sidor som återges i linje på en webbsida. Detta passar bäst för läsning av program.

Fullständigt fönster full-window

Visningsområdet återges i hela webbläsaren. Detta passar bäst för lagrings- och produktivitetsprogram.

Anpassa flikens alternativ för hela fönster i redigeringsdialogrutan för komponenten PDF Viewer

 • Standardvisningsläge - Hur visningsprogrammet passar in på sidan där det visas

  • Anpassa till sida
  • Anpassa bredd
 • Helskärm - När det här alternativet är aktiverat får visningsprogrammet hela höjden/bredden för visningsrutan.

 • Anteckningsverktyg - När det här alternativet är aktiverat är anteckningsverktygen tillgängliga.

 • Vänster handpanel - När det här alternativet är aktiverat visas den vänstra panelen.

 • Hämta PDF - När det här alternativet är aktiverat visas hämtningsknappen.

 • Skriv ut PDF - När det här alternativet är aktiverat visas utskriftsknappen.

 • Sidkontroller - Växlar beteendet för sidkontrollerna.

  • Docka
  • Avbryt dockning

Sized Container sized-container

Visningsområdet återges i hela webbläsaren. Detta passar bäst för lagrings- och produktivitetsprogram.

Anpassa behållaralternativet för flikstorlek i redigeringsdialogrutan för komponenten PDF Viewer

 • Helskärm - När det här alternativet är aktiverat får visningsprogrammet hela höjden/bredden för visningsrutan.

 • Hämta PDF - När det här alternativet är aktiverat visas hämtningsknappen.

 • Skriv ut PDF - När det här alternativet är aktiverat visas utskriftsknappen.

 • Sidkontroller - Växlar beteendet för sidkontrollerna.

  • Docka
  • Avbryt dockning

Textbunden in-line

Alla PDF-sidor som återges i linje på en webbsida. Detta passar bäst för läsning av program.

Anpassa behållaralternativet för flikstorlek i redigeringsdialogrutan för komponenten PDF Viewer

 • Hämta PDF - När det här alternativet är aktiverat visas hämtningsknappen.
 • Skriv ut PDF - När det här alternativet är aktiverat visas utskriftsknappen.

Designdialogruta design-dialog

Det finns ingen designdialogruta för PDF-visningsprogramkomponenten.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c