Använd aktiviteten Uppdatera lista för att skapa en lista med ett arbetsflöde

Lär dig mer om begreppet listor i Adobe Campaign Classic och hur du skapar en lista med hjälp av uppdateringslistaktiviteten i ett arbetsflöde.

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493