Konfigurera en leveransmall

Marknadsföringsavdelningarna tar fram leveransmallar för att standardisera det kreativa utseendet och känslan, så att de kan genomföra och lansera kampanjer snabbare.

En mall kan systematiskt innehålla:

  • Typologier
  • Avsändare och svarsadresser
  • Grundläggande personaliseringsblock
  • Länkar till spegelsidor och för att ta bort prenumeration
  • Innehåll, företagslogotyp eller -signatur
  • Andra leveransegenskaper, som resursgiltighet, batchkvantiteter, …

I följande video visas hur du konfigurerar en mall för en ad hoc-leverans.

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493