Installera och konfigurera klienten i Adobe Campaign

I följande video förklaras hur du hämtar och installerar klientkonsolen i Adobe Campaign, skapar och hanterar anslutningar till flera miljöer samt verifierar åtkomst till klientkonsolen i Adobe Campaign.

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493