Skapa händelseaktiverade kampanjer

Läs om hur du skapar en händelseaktiverad kampanj och förstå hur den används.

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493