Skapa flerkanalskampanjer

I en flerkanalskampanj används flera kanaler för en enda marknadsföringskommunikation, för att nå en större målgrupp. Kanalerna används oberoende utan någon koppling mellan dem, vilket innebär att kunderna stannar i en kanal i ett arbetsflöde.

Lär dig hur du skapar en flerkanalskampanj med e-post, SMS och direktreklam baserat på mottagarens önskade kanal.

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493