Skapa och hantera profiler

Förstå begreppet profiler i Adobe Campaign Classic. Lär dig hur du får åtkomst till profildata, sorterar och filtrerar profiler och skapar och hanterar profiler manuellt.

I den här videon förklaras också Adobe Campaign Classic överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA).

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493