Komma igång med push-meddelanden för Android – inledning

Adobe Campaign låter dig skicka personaliserade och segmenterade push-meddelanden till mobila iOS- och Android-enheter I den här självstudiekursen får du hjälp med att skicka push-meddelanden från Adobe Campaign till en Android-app.

Förhandskrav

Innan du kan börja måste du ha följande:

 1. Mobil Android-app

  Den här självstudiekursen omfattar inte de detaljerade steg som krävs för att konfigurera den mobila appen. Du måste ha en mobil Android-app med Campaign SDK integrerat.

  Du hittar en detaljerad beskrivning över stegen som krävs i produktdokumentationen:

  Integrera Campaign SDK i den mobila applikationen

  Du kan också använda Experience Platform Mobile SDK. Titta på självstudievideon för mer information:

  Konfigurera push-kanalen med Experience Platform Mobile SDK

 2. Mobile App channel-paket installerat

  Mobile App channel-paketet måste installeras på din instans i Campaign. Följande video förklarar hur du kontrollerar om Mobile App channel är installerat på din instans och hur du installerar det om så inte är fallet.

Översikt över självstudiekurser

Vi vill skicka ett personaliserat push-reklammeddelande till prenumeranterna av den mobila appen Neotrip för Android. Appen Neotrip har konfigurerats med Campaign SDK och vi har sett till att Mobile App channel är aktiverat på vår instans i Campaign.

Följande konfigurationssteg krävs:

Steg 1: utöka appens prenumerationsschema för att anpassa push-meddelanden

Eftersom vi vill anpassa push-meddelandet utökar vi först programmets prenumerationsschema för att kunna spara de personaliseringsvärden som vi får från appen när användaren prenumererar på tjänsten.

Steg 2: konfigurera Android-tjänsten och skapa den mobila appen i Campaign

Därefter måste vi konfigurera Android-tjänsten och skapa den mobila appen i Campaign. I det här steget definierar vi appen Neotrip som mål för push-meddelandet.

Steg 3: konfigurera och skicka push-meddelandet

Sedan är vi redo att konfigurera och skicka push-meddelandet.

Starta självstudiekursen

Steg 1: utöka appens prenumerationsschema

recommendation-more-help
e811a650-48fd-4e5a-ab38-22c535840186