Konfigurera en Android och skapa Android mobilapplikation i Campaign

Lär dig hur du konfigurerar en Android-tjänst och skapar en mobil Android-app i Campaign. Det här steget krävs så att du kan definiera målmobilappen för push-meddelandet.

Föregående steg

Steg 1: Utöka programmets prenumerationsschema för att anpassa push-meddelanden

Nästa steg

Steg 3: Konfigurera och skicka push-meddelanden

recommendation-more-help
e811a650-48fd-4e5a-ab38-22c535840186