Färgdiagram för arbetsflöde

Färgdiagrammet över arbetsflöden i Adobe Campaign består av en färgkodad grafisk representation av alla arbetsflöden som för närvarande körs. Tack vare en snabb översikt över antalet samtidiga arbetsflöden kan plattformsadministratörer i Adobe Campaign övervaka belastningen på instansen och planera arbetsflödena utifrån detta.

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493