Teknisk självstudiekurs – konfigurera SMS för Adobe Campaign

Gäller V7 och V8

Självstudiekurserna i det här avsnittet har utformats för administratörer som ska konfigurera SMS-kanalen för Adobe Campaign.

Följande ämnen behandlas:

NOTE
Den här självstudiekursen gäller för Adobe Campaign V7 och Campaign V8. Du hittar ytterligare resurser i produktdokumentationen: Protokoll och inställningar för SMS-anslutning.
recommendation-more-help
c78fdeb0-2000-4b33-a634-3aff870b5868