Konfigurera anrikningsaktiviteter

Den berikande aktiviteten är ett arbetsflödesobjekt som lägger till data i arbetsregistret. Med hjälp av den berikande aktiviteten kan du lägga till kolumner i en tabell som lagrar ytterligare data eller definiera nya länkar till andra befintliga data.

Lär dig hur du konfigurerar en berikande aktivitet baserat på information i leveransloggen.

Mer information finns i produktdokumentation

recommendation-more-help
c86e6b28-19a6-4170-8455-9f02a8862493