Core Components uitproberen in We.Retail trying-out-core-components-in-we-retail

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De kerncomponenten zijn moderne, flexibele componenten die eenvoudig uitbreidbaar zijn en eenvoudige integratie in uw projecten mogelijk maken. De kerncomponenten zijn gebouwd rond verscheidene belangrijke ontwerpprincipes zoals HTML, bruikbaarheid out-of-the-box, configureerbaarheid, versioning, en rekbaarheid. We.Retail is gebaseerd op kerncomponenten.

Uitproberen trying-it-out

 1. Start AEM met de inhoud van het monster We.Retail en open de Componentenconsole.

  Algemene navigatie -> Gereedschappen -> Componenten

 2. Wanneer u de rail opent in de componentenconsole, kunt u filteren voor een bepaalde componentgroep. De kerncomponenten vindt u in

  • .core-wcm: De standaardbasiscomponenten
  • .core-wcm-form: De kerncomponenten voor het verzenden van formulieren

  Kies .core-wcm.

  chlimage_1-162

 3. Alle kerncomponenten krijgen een naam v1, waaruit blijkt dat dit de eerste versie van deze kerncomponent is. Regelmatige versies worden uitgebracht, die versiecompatibel zijn met AEM en eenvoudig upgraden mogelijk maken, zodat u kunt profiteren van de nieuwste functies.

 4. Klikken Tekst (v1).

  Zie de Type bron van de component /apps/core/wcm/components/text/v1/text. Kerncomponenten vindt u onder /apps/core/wcm/components en zijn versioned per component.

  chlimage_1-163

 5. Klik op de knop Documentatie om de documentatie voor ontwikkelaars voor de component te zien.

  chlimage_1-164

 6. Ga terug naar de componentconsole. Filter voor de groep Wij.Detailhandel en selecteert u de Tekst component.

 7. Zie de Type bron punten naar een component zoals verwacht onder /apps/weretail maar de Super Type resource verwijst terug naar de kerncomponent /apps/core/wcm/components/text/v1/text.

  chlimage_1-165

 8. Klik op de knop Live-gebruik om te zien op welke pagina's deze component momenteel wordt gebruikt. Klik op de eerste knop Bedankt pagina om de pagina te bewerken.

  chlimage_1-166

 9. Selecteer op de pagina Hartelijk dank de tekstcomponent en klik in het bewerkingsmenu van de component op het pictogram Overerving annuleren.

  We.Retail heeft een geglobaliseerde sitestructuur waar inhoud van taalstramienen naar live kopieën via een mechanisme dat overerving wordt genoemd. Daarom moet overerving worden geannuleerd om een gebruiker in staat te stellen tekst handmatig te bewerken.

  chlimage_1-167

 10. De annulering bevestigen door op Ja.

  chlimage_1-168

 11. Nadat de overerving is geannuleerd en u de tekstcomponenten selecteert, zijn er veel meer opties beschikbaar. Klik op ​ Bewerken.

  chlimage_1-169

 12. U kunt nu zien welke bewerkingsopties beschikbaar zijn voor de tekstcomponent.

  chlimage_1-170

 13. Van de Pagina-informatie menu selecteren Sjabloon bewerken.

 14. Klik in de Sjablooneditor van de pagina op de knop Beleid pictogram van de component Text in het deelvenster Layout Container van de pagina.

  chlimage_1-171

 15. Met de kerncomponenten kan een sjabloonauteur configureren welke eigenschappen beschikbaar zijn voor de auteurs van de pagina. Het gaat hierbij onder andere om functies zoals toegestane bronnen voor plakken, opmaakopties, beschikbare alineastijlen, enzovoort.

  Dergelijke ontwerpdialoogvensters zijn beschikbaar voor veel kerncomponenten en werken samen met de sjablooneditor. Zodra toegelaten, zijn zij beschikbaar aan de auteur door de componentenredacteurs.

  chlimage_1-172

Aanvullende informatie further-information

Raadpleeg het ontwerpdocument voor meer informatie over de kerncomponenten Kernonderdelen voor een overzicht van de mogelijkheden van de kerncomponenten en het ontwikkelaarsdocument Basiscomponenten ontwikkelen voor een technisch overzicht.

Mogelijk wilt u verder onderzoek uitvoeren bewerkbare sjablonen. Verwijs naar het auteursdocument Paginasjablonen maken of de pagina voor ontwikkelaarsdocumenten Sjablonen - Bewerkbaar voor volledige details over bewerkbare sjablonen.

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e