Inhoudsfragmenten in We.Retail uitproberen trying-out-content-fragments-in-we-retail

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met inhoudsfragmenten kunt u kanaalneutrale inhoud maken, samen met (mogelijk kanaalspecifieke) variaties. Wij.Detailhandel (zoals beschikbaar in een out-of-the-box-instantie van AEM) biedt het fragment Arctic Surfing in Lofoten als basissteekproef. Hieruit blijkt dat:

Voor de volledige documentatie over het maken, beheren, gebruiken en ontwikkelen van inhoudsfragmenten:

NOTE
Inhoudsfragmenten en Ervaar fragmenten zijn verschillende functies in AEM:
  • Inhoudsfragmenten zijn redactionele inhoud, voornamelijk tekst en verwante afbeeldingen. Het zijn pure inhoud, zonder ontwerp en lay-out.
  • Ervaar fragmenten volledig zijn ingedeeld; een fragment van een webpagina.
De Fragmenten van de ervaring kunnen inhoud in de vorm van Inhoudsfragmenten bevatten, maar niet andersom.

Waar kan ik inhoudsfragmenten vinden in We.Retail where-to-find-content-fragments-in-we-retail

Er zijn verscheidene fragmenten van de steekproefinhoud in Wij.Retail; navigeren via Activa, Bestanden, Wij.Detailhandel, Engels, Ervaringen.

Hieronder vallen Arctic Surfing in Lofoten, een fragment samen met gerelateerde visuele elementen:

cf-44

U kunt de Arctic Surfing in Lofoten fragment:

Hier kunt u bewerken en beheren het fragment met de tabbladen (linkerdeelvenster):

cf-46

Waar de Fragmenten van de Inhoud in Wij.Detailhandel worden gebruikt where-content-fragments-are-used-in-we-retail

Ter illustratie pagina's ontwerpen met een inhoudsfragment er zijn verschillende voorbeeldpagina ' s onder andere :

De Arctic Surfing in Lofoten naar het inhoudsfragment wordt verwezen in de pagina Sites:

cf-53

Aanvullende informatie further-information

Zie voor meer informatie:

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e