Pagina's ontwerpen met inhoudsfragmenten page-authoring-with-content-fragments

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.
CAUTION
Voor bepaalde functies voor inhoudsfragmenten moet de toepassing van AEM 6.4 Service Pack 2 (6.4.2.0) of later.

Inhoudsfragmenten van Adobe Experience Manager (AEM) worden gemaakt en beheerd als paginaonafhankelijke assets.

U kunt hiermee kanaalneutrale inhoud maken, samen met (mogelijk kanaalspecifieke) variaties. Vervolgens kunt u deze fragmenten en de variaties ervan gebruiken bij het ontwerpen van de inhoudspagina's.

Samen met de bijgewerkte JSON-exportfunctie kunnen gestructureerde inhoudsfragmenten ook worden gebruikt om AEM inhoud via Content Services te leveren aan andere kanalen dan AEM pagina's.

NOTE
Inhoudsfragmenten en Ervaar fragmenten zijn verschillende functies in AEM:
 • Inhoudsfragmenten zijn redactionele inhoud, voornamelijk tekst en verwante afbeeldingen. Het zijn pure inhoud, zonder ontwerp en lay-out.
 • Ervaar fragmenten volledig zijn ingedeeld; een fragment van een webpagina.
De Fragmenten van de ervaring kunnen inhoud in de vorm van Inhoudsfragmenten bevatten, maar niet andersom.
CAUTION
Deze pagina moet worden gelezen in combinatie met Werken met inhoudsfragmenten (en verwante pagina's), aangezien deze basisterminologie en -concepten introduceert en fragmenten maakt en beheert.

Met de inhoudsfragmenten kunt u:

 • Marketings- en Campagne-strategie

  • Inhoud controleren via centraal beheerde inhoudsfragmenten.
 • Creative Pro

  • Het bijhouden van creatieve elementen via verzamelingen die zijn gekoppeld aan inhoudsfragmenten.
 • Schrijvers kopiëren

  • Schrijf in de fragmenteditor voor AEM inhoud.
  • Kan inhoudvariaties maken.
  • Kan relevante inhoud aan het inhoudsfragment koppelen.
  • Kan versioning/workflow gebruiken.
  • Kan inhoudsfragment delen.
  • Kan vertalingen centraal beheren.
 • Producenten en reismanagers

  • Maak een keuze uit vooraf gedefinieerde fragmenten en variaties bij het ontwerpen in AEM.
  • Kan erop vertrouwen dat het fragment en de bijbehorende inhoud altijd up-to-date zijn terwijl kopieerschrijvers en -creatieven hun updates in centraal beheerde fragmenten en elementen maken.
  • Kan voor relevantie vertrouwen op gekoppelde media-inhoud die wordt verwerkt.
  • U kunt ad-hocinhoudvariaties maken terwijl u er toch voor zorgt dat deze variaties centraal worden beheerd in het fragment.

Een inhoudsfragment toevoegen aan uw pagina adding-a-content-fragment-to-your-page

 1. Open de pagina om deze te bewerken.

 2. Voeg de Content Fragment onderdeel; van Components browser of Insert New Component.

 3. U kunt:

  • Open de Assets browser en filter voor Content Fragments (de standaardwaarde is Afbeeldingen). Sleep het gewenste fragment vervolgens naar de componentinstantie.
  • Selecteer vervolgens de inhoudfragment-component Configure op de werkbalk. In het dialoogvenster kunt u het dialoogvenster Selectie openen waarin u de vereiste Content Fragment.
  note note
  NOTE
  Een andere methode is om een specifiek inhoudsfragment rechtstreeks naar de pagina te slepen. Hiermee wordt automatisch de bijbehorende component (inhoudsfragment) gemaakt.
 4. De inhoud van de Main Element en Master (variatie) wordt weergegeven. U kunt andere elementen en/of variaties selecteren zoals vereist.

  cfm-6420-01

  note note
  NOTE
  Zie ook voor meer informatie over de verdere bewerkingsfunctionaliteit:

Het element of de variatie selecteren selecting-the-element-or-variation

De fragmentinstellingen openen Configuration om het fragment te configureren voor gebruik op de huidige pagina. Het dialoogvenster kan afhankelijk zijn van de gebruikte component.

In het juiste configuratiedialoogvenster kunt u de beschikbare parameters selecteren, waaronder:

 • Content Fragment

  Geef op welk fragment moet worden gebruikt.

 • Display Mode:

  • Single Text Element
  • Multiple Element
 • Element

  • De standaard Main is altijd beschikbaar.
  • Er is een selectie beschikbaar als het fragment met een geschikte sjabloon is gemaakt.
  note note
  NOTE
  De beschikbare elementen zijn afhankelijk van de gebruikte sjabloon.
 • Variation

  • De standaard Master is altijd beschikbaar.
  • Er is een selectie beschikbaar als er variaties zijn gemaakt voor het fragment.
 • Paragraphs: het bereik van de alinea('s) specificeren dat moet worden opgenomen:

  • All

  • Range: bijvoorbeeld: 1, 3-5, 9-*

   • Handle headings as their own paragraphs
 • Handle headings as their own paragraphs

Snelle verbinding met de fragmenteditor quick-connection-to-fragment-editor

U kunt de fragmentbron openen voor bewerking (het element) met de opdracht Edit op de werkbalk van de component. Hierdoor kunt u het inhoudsfragment bewerken en beheren.

CAUTION
Zoals altijd heeft het bewerken van de fragmentbron invloed op alle pagina's die naar dat inhoudsfragment verwijzen.

Tussenliggende inhoud toevoegen adding-in-between-content

Wanneer een specifiek inhoudsfragment aan de pagina wordt toegevoegd, is er een Drag components here tijdelijke aanduiding tussen elke HTML-alinea (en boven/onder) van het fragment.

Zo kunt u extra inhoud toevoegen tussenliggend (d.w.z. tussen inhoud) de fragmentinhoud (op een van de beschikbare punten), zonder dat u het basisfragment hoeft te wijzigen.

Voor tussenliggende inhoud kunt u:

CAUTION
De tussenliggende inhoud is pagina-inhoud. Deze wordt niet opgeslagen in het inhoudsfragment.

cfm-6420-02

NOTE
U kunt ook visuele elementen (afbeeldingen) invoegen in het fragment zelf.
Visuele elementen die in het fragment zelf worden ingevoegd, worden aan de voorafgaande alinea in het fragment gekoppeld. Dit betekent dat u geen tussenliggende inhoud tussen een visueel element en de voorgaande alinea kunt plaatsen.
CAUTION
Nadat u tussenliggende inhoud hebt toegevoegd aan een inhoudsfragment op uw pagina, kan het wijzigen van de structuur van het onderliggende inhoudsfragment (in de editor voor het inhoudsfragment) leiden tot onjuiste/onverwachte resultaten.
Als dit gebeurt, wordt de tussenliggende inhoud als volgt bewaard:
 • Tussen componenten heeft een absolute positie binnen de reeks componenten in de fragmentstroom. Deze positie verandert niet, zelfs niet wanneer de inhoud van alinea's in het fragment verandert.
  Hierdoor kan het lijken alsof de relatieve positionering is gewijzigd, aangezien de tussenliggende alinea's geen contextafhankelijke relatie hebben met de (fragment)alinea's naast de alinea's.
 • Tenzij de twee alinea's met elkaar in strijd zijn; in dat geval wordt de tussenliggende inhoud niet weergegeven (hoewel deze inhoud intern nog steeds aanwezig is).

Gekoppelde inhoud gebruiken using-associated-content

Als u content hebt gekoppeld aan het contentfragment, zijn deze assets beschikbaar in het zijpaneel (nadat u het fragment op de contentpagina hebt geplaatst). Gekoppelde content is in feite een speciale bron van content voor tussenliggende content.

NOTE
Er zijn verschillende methoden om toe te voegen visuele elementen (bv. afbeeldingen) op het fragment en/of de pagina.
NOTE
Als u meerdere inhoudsfragmenten op één pagina hebt, kunt u Associated Content worden de elementen weergegeven die geschikt zijn voor alle fragmenten.

Nadat u een fragment met de bijbehorende inhoud aan de pagina hebt toegevoegd, wordt een nieuw tabblad toegevoegd (Associated Content) wordt geopend in het zijpaneel.

Van hieruit kunt u de elementen naar de gewenste locatie slepen (naar een bestaande component of naar de gewenste positie waar de juiste component wordt gemaakt):

cfm-6420-03

Elementen die in het fragment zijn ingevoegd assets-inserted-into-the-fragment

Indien elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen) zijn in het fragment zelf ingevoegdDe opties voor het bewerken van deze elementen in de pagina-editor zijn beperkt.

Voor een afbeelding kunt u bijvoorbeeld

 • Snijd, roteer of draai de afbeelding.
 • Voeg een titel of alternatieve tekst toe.
 • Geef een grootte op.
 • U kunt ook de lay-out configureren.

Andere wijzigingen, zoals verplaatsen, kopiëren en verwijderen, moeten worden aangebracht in de fragmenteditor.

Publiceren publishing

Fragmenten moeten worden gepubliceerd zodat ze op gepubliceerde webpagina's kunnen worden gebruikt:

 • Een fragment kan na het fragment maken in de middelenconsole.
 • Als een niet-gepubliceerd fragment wordt gebruikt op een pagina die wordt gepubliceerd, kan het fragment ook op dit moment worden gepubliceerd.
recommendation-more-help
5f6f1f67-8db1-40cb-84e9-024e65b9fc4c