Cookie-gebruik configureren configuring-cookie-usage

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

AEM verstrekt de dienst die u toelaat om te vormen en te controleren hoe de koekjes met uw Web-pagina's worden gebruikt:

 • Een configureerbare server-zijdienst handhaaft een lijst van koekjes die kunnen worden gebruikt.
 • Met een javascript-API kan uw JavaScript-code controleren of een cookie kan worden gebruikt.

Gebruik deze functie om ervoor te zorgen dat uw pagina's voldoen aan de toestemming van uw gebruikers met betrekking tot het gebruik van cookies.

Toegestane cookies configureren configuring-allowed-cookies

Configureer de Adobe Granite Opt-Out Service om op te geven hoe cookies op uw webpagina's worden gebruikt. In de volgende tabel worden de eigenschappen beschreven die u kunt configureren.

Om de dienst te vormen, kunt u gebruiken Webconsole of Voeg een configuratie OSGi aan de bewaarplaats toe. In de volgende tabel worden de eigenschappen beschreven die u voor een van beide methoden nodig hebt. Voor een configuratie OSGi, de dienst PID is com.adobe.granite.optout.

Naam eigenschap (webconsole)
OSGi Eigenschapnaam
Beschrijving
Cookies uitschakelen
optout.cookies
De namen van cookies die aangeven dat de gebruiker, indien aanwezig op het apparaat van de gebruiker, niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
HTTP-headers uitschakelen
optout.headers
De namen van HTTP-headers die, indien aanwezig, aangeven dat de gebruiker niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
Witte-lijstcookies
optout.whitelist.cookies
Een lijst met cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website en die zonder toestemming van de gebruiker kunnen worden gebruikt.

Gebruik client-side javascript om Adobe Granite Opt-Out Service aan te roepen om te controleren of u een cookie kunt gebruiken. Gebruik het JavaScript-object Granite.OptOutUtil om een van de volgende taken uit te voeren:

 • Vraag een lijst met cookienamen aan die aangeven dat de gebruiker geen toestemming geeft cookies te gebruiken voor traceringsdoeleinden.
 • Verkrijg een lijst van koekjes die kunnen worden gebruikt.
 • Bepaal of de webbrowser een cookie bevat die aangeeft dat de gebruiker geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies voor tracering.
 • Bepaal of een specifieke cookie kan worden gebruikt.

granite.utils clientbibliotheekmap biedt het Granite.OptOutUtil-object. Voeg de volgende code aan uw paginakop JSP toe om een verbinding aan de bibliotheek te omvatten javascript:

<ui:includeClientLib categories="granite.utils" />

De volgende javascript-functie bepaalt bijvoorbeeld of het cookie COOKIE_NAME mag worden gebruikt voordat ernaar wordt geschreven:

function writeCookie(value){
  if (!Granite.OptOutUtil.maySetCookie("COOKIE_NAME"))
   return;
  if (value) {
   value = encodeURIComponent(value);
   document.cookie = "COOKIE_NAME=" + value;
  }
}

Het JavaScript-object Granite.OptOutUtil the-granite-optoututil-javascript-object

Granite.OptOutUtil laat u toe om te bepalen of het koekjesgebruik wordt toegestaan.

getCookieNames() functie getcookienames-function

Geeft de namen van de cookies weer die, indien aanwezig, aangeven dat de gebruiker geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Parameters

Geen.

Retourneert

Een array van cookie namen.

getWhitelistCookieNames() functie getwhitelistcookienames-function

Retourneert de namen van cookies die kunnen worden gebruikt, ongeacht de toestemming van de gebruiker.

Parameters

Geen.

Retourneert

Een array van cookie namen.

isOptedOut() functie isoptedout-function

Hiermee wordt bepaald of de browser van de gebruiker cookies bevat die aangeven dat geen toestemming is gegeven om cookies te gebruiken.

Parameters

Geen.

Retourneert

Een booleaanse waarde van true als een cookie wordt gevonden die aangeeft dat er geen toestemming is, en als de waarde false als er geen cookies zijn die aangeven dat er geen toestemming is gegeven.

maySetCookie(cookieName), functie maysetcookie-cookiename-function

Hiermee wordt bepaald of een specifieke cookie in de browser van de gebruiker kan worden gebruikt. Deze functie is gelijk aan het gebruik van de isOptedOut in combinatie met het bepalen of het gegeven cookie is opgenomen in de lijst die getWhitelistCookieNames functie retourneert.

Parameters

 • cookieName: Tekenreeks. De naam van het cookie.

Retourneert

Een booleaanse waarde van true indien cookieName kan worden gebruikt, of een waarde van false indien cookieName kan niet worden gebruikt.

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e