Dynamisch model naar componenttoewijzing voor SPA dynamic-model-to-component-mapping-for-spas

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In dit document wordt beschreven hoe het dynamische model naar componenttoewijzing wordt uitgevoerd in de Javascript SPA SDK voor AEM.

NOTE
De eigenschap van de Redacteur van de Toepassing van de enig-Pagina (SPA) vereist AEM 6.4 de dienstpak 2 of nieuwer.
De SPA Redacteur is de geadviseerde oplossing voor projecten die SPA kader gebaseerde cliënt-zijteruggeven (b.v. Reageren of Angular) vereisen.

ComponentMapping-module componentmapping-module

De ComponentMapping wordt verstrekt als pakket NPM aan het front-end project. Het slaat front-end componenten op en verstrekt een manier voor de Enige Toepassing van de Pagina om front-end componenten aan AEM middeltypes in kaart te brengen. Hierdoor wordt een dynamische resolutie van componenten ingeschakeld bij het parseren van het JSON-model van de toepassing.

Elk onderdeel in het model bevat een :type veld dat een AEM-brontype weergeeft. Als de front-end component is gekoppeld, kan deze zichzelf renderen met behulp van het fragment van het model dat is ontvangen van de onderliggende bibliotheken.

Raadpleeg de SPA document voor meer informatie over modelontleding en de front-end componententoegang tot het model.

Zie ook het npm-pakket: https://www.npmjs.com/package/@adobe/aem-spa-component-mapping

Modelgestuurde toepassing voor één pagina model-driven-single-page-application

Toepassingen met één pagina die gebruikmaken van de Javascript SPA SDK voor AEM, worden modelgestuurd:

  1. Voorste-end componenten registreren zich aan Opslag voor componenttoewijzing.

  2. Vervolgens worden de Container, zodra het door de Modelleverancier, herhaalt de modelinhoud ( :items).

  3. In het geval van een pagina, de onderliggende :children) krijgt eerst een componentklasse van de Componenttoewijzing en instantiëren.

Toepassingsinitialisatie app-initialization

Elke component wordt uitgebreid met de mogelijkheden van ModelProvider. Initialisatie heeft derhalve de volgende algemene vorm:

  1. Elke modelleverancier initialiseert zich en luistert naar veranderingen die aan het stuk van model worden aangebracht dat aan zijn binnencomponent beantwoordt.

  2. De PageModelManager moet worden geïnitialiseerd als vertegenwoordigd door de initialisatiestroom.

  3. Nadat het paginamodel is opgeslagen, retourneert de paginamodelbeheerder het volledige model van de app.

  4. Dit model wordt dan overgegaan tot de front-end wortel Container van de toepassing.

  5. Stukken van het model worden uiteindelijk doorgegeven aan elke afzonderlijke onderliggende component.

app_model_initialisatie

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e