Uw testplan compileren compiling-your-test-plan

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De afzonderlijke testgevallen worden vervolgens opgenomen in uw testplan, waarin ook het volgende wordt gedefinieerd:

Prioriteiten

Bepaalde tests zullen belangrijker zijn dan andere. Daarom is het raadzaam om aan te geven dat zij prioriteit hebben.

Bepaalde tests kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op een Go/No-Go-beslissing en moeten daarom worden bevestigd bij elke tussentijdse test.

Herhalingen

Als uw project om het even welke vorm van ontwikkelingsherhaling (die veelvoudige versies impliceert die beschikbaar worden gemaakt) gebruikt, kunt u een indicatie van de resultaten voor elke herhaling nodig hebben of willen. Dit kan worden gebruikt om aan te geven:

  • welke tests zullen worden behandeld waarin herhaling plaatsvindt.
  • de resultaten die zijn waargenomen voor tests die in verschillende herhalingen zijn herhaald.
  • dat met regelmatige tussenpozen prioriteitstests en basistests worden uitgevoerd.

Tester

Op een bepaald punt kunt u of het aangewezen testteam, of een specifieke testpersoon (mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid en/of ervaring) toewijzen.

Overzicht

Voor rapportagedoeleinden wilt u een overzicht geven van de testresultaten:

  • Percentage van de reeds uitgevoerde tests.
  • Percentage succes/mislukking.
  • Specifieke cijfers met betrekking tot de prioritaire tests.
recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e