Controlelijsten checklists

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In de volgende checklist worden enkele van de belangrijkste problemen beschreven. Lees de andere secties over Testen voor meer informatie.

Controleren
Antwoord
Handeling
Eigenaar
Verwacht
Is er een duidelijk en regelmatig rapportagemechanisme opgezet?
Zijn de belangrijkste spelers (van het testteam) betrokken bij de statusvergaderingen?
Zijn de testverantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd (met name voor de klant)?
Beschikt de klant over de nodige ervaring om zijn testverplichtingen na te komen?
Zijn alle gereedschappen (testen en bijhouden) geselecteerd?
Zijn de bovengenoemde hulpmiddelen geïnstalleerd en de gebruikers (hoofdzakelijk het projectteam) indien nodig opgeleid?
Is er een duidelijk, alomvattend testplan opgesteld?
Is het testplan door de betrokken partijen herzien?
Zijn de goedkeuringstests duidelijk omschreven?
Zijn de goedkeuringstests door alle partijen officieel aanvaard?
NOTE
U kunt ook de Projecten beheren - Checklist voor aanbevolen procedures voor verdere checklists met betrekking tot het gehele project.
recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e