Aangepaste formuliertoewijzingen maken creating-custom-form-mappings

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Wanneer u een aangepaste tabel maakt in Adobe Campaign, kunt u beter een formulier maken in AEM dat aan die aangepaste tabel wordt toegewezen.

In dit document wordt beschreven hoe u aangepaste formuliertoewijzingen kunt maken. Wanneer u de stappen in dit document voltooit, biedt u uw gebruikers een gebeurtenispagina waarop zij zich kunnen aanmelden voor een aanstaande gebeurtenis. Vervolgens volgt u deze gebruikers via Adobe Campaign.

Vereisten prerequisites

U moet het volgende installeren:

  • Adobe Experience Manager
  • Adobe Campaign Classic

Zie AEM integreren met Adobe Campaign Classic voor meer informatie .

Aangepaste formuliertoewijzingen maken creating-custom-form-mappings-2

Als u aangepaste formuliertoewijzingen wilt maken, moet u de volgende stappen op hoog niveau uitvoeren. Deze worden in de volgende secties uitgebreid beschreven:

  1. Een aangepaste tabel maken.
  2. Breid uit zaad tabel.
  3. Een aangepaste toewijzing maken.
  4. Maak een levering op basis van de aangepaste toewijzing.
  5. Het formulier samenstellen in AEM, waarbij de gemaakte levering wordt gebruikt.
  6. Verzend het formulier om het te testen.

Aangepaste tabel maken in Adobe Campaign creating-the-custom-table-in-adobe-campaign

Begin door een douanetabel in Adobe Campaign te creƫren. In dit voorbeeld gebruiken we de volgende definitie om een gebeurtenistabel te maken:

<element autopk="true" label="Event" labelSingular="Event" name="event">
 <attribute label="Event Date" name="eventdate" type="date"/>
 <attribute label="Event Name" name="eventname" type="string"/>
 <attribute label="Email" name="email" type="string"/>
 <attribute label="Number of Seats" name="seats" type="long"/>
</element>

Nadat u de gebeurtenissentabel hebt gemaakt, voert u de Wizard Databasestructuur bijwerken om de tabel te maken.

De zaadtabel uitbreiden extending-the-seed-table

Tik/klik in Adobe Campaign op Toevoegen om een nieuwe uitbreiding van Zaadadressen (nms) tabel.

chlimage_1-194

Gebruik nu de velden van de event tabel om de zaad tabel:

<element label="Event" name="custom_cus_event">
 <attribute name="eventname" template="cus:event:event/@eventname"/>
 <attribute name="eventdate" template="cus:event:event/@eventdate"/>
 <attribute name="email" template="cus:event:event/@email"/>
 <attribute name="seats" template="cus:event:event/@seats"/>
 </element>

Hierna voert u Databasewizard bijwerken om de wijzigingen toe te passen.

Aangepaste doeltoewijzing maken creating-custom-target-mapping

In Beheer/Campagne t, ga naar Doeltoewijzingen en voeg een nieuwe T toe Doeltoewijzing.

NOTE
Zorg ervoor dat u een betekenisvolle naam gebruikt voor Interne naam.

chlimage_1-195

Een aangepaste leveringssjabloon maken creating-a-custom-delivery-template

In deze stap voegt u een leveringsmalplaatje toe dat gecreeerde gebruikt Doeltoewijzing.

In Bronnen/sjablonen, navigeer naar de leveringssjabloon en dupliceer de bestaande AEM levering. Wanneer u op Naar, selecteert u de gebeurtenis create Doeltoewijzing.

chlimage_1-196

Het formulier samenstellen in AEM building-the-form-in-aem

In AEM, zorg ervoor u een Cloud Service binnen hebt gevormd Pagina-eigenschappen.

Dan, in Adobe Campaign selecteert u de levering waarin Een aangepaste leveringssjabloon maken.

chlimage_1-197

Wanneer u de velden configureert, moet u unieke elementnamen opgeven voor de formuliervelden.

Nadat de gebieden worden gevormd, moet u de afbeelding manueel veranderen.

Ga in CRXDE-lite naar de jcr:inhoud (van de pagina) en wijzig de acMapping aan de interne naam van de Doeltoewijzing.

chlimage_1-198

Controleer in de configuratie van het formulier of u het selectievakje inschakelt om te maken dat het formulier niet bestaat

chlimage_1-199

Het formulier verzenden submitting-the-form

U kunt nu het formulier verzenden en op de Adobe Campaign valideren of de waarden zijn opgeslagen.

chlimage_1-200

Problemen oplossen troubleshooting

"Ongeldig type voor waarde '02/02/2015' van element '@eventdate' (document van type 'Event ([adb:event])')"

Bij het verzenden van het formulier wordt deze fout in het dialoogvenster error.log in AEM.

Dit wordt veroorzaakt door een ongeldige indeling voor het datumveld. De oplossing is om jjjj-mm-dd als de waarde.

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e