Integreren met Adobe Campaign Classic integrating-with-adobe-campaign-classic

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.
NOTE
In deze documentatie wordt beschreven hoe u AEM kunt integreren met Adobe Campaign Classic, de on-premise oplossing. Als u Adobe Campaign Standard gebruikt, zie Integreren met Adobe Campaign Standard voor die instructies.

Met Adobe Campaign kunt u inhoud en formulieren voor e-maillevering rechtstreeks in Adobe Experience Manager beheren.

Om beide oplossingen samen tezelfdertijd te gebruiken, moet u hen eerst vormen om met elkaar te verbinden. Dit omvat configuratiestappen in zowel Adobe Campaign als Adobe Experience Manager. Deze stappen worden in dit document uitgebreid beschreven.

Het werken met Adobe Campaign in AEM omvat de mogelijkheid om e-mail via Adobe Campaign te verzenden en wordt beschreven op Werken met Adobe Campaign. Dit omvat ook het gebruik van formulieren op AEM pagina's voor het bewerken van gegevens.

Bovendien kunnen de volgende onderwerpen van belang zijn wanneer het integreren van AEM met Adobe Campaign:

Als u uw integratie met Adobe Campaign uitbreidt, wilt u wellicht de volgende pagina's zien:

Workflow voor AEM en Adobe Campaign-integratie aem-and-adobe-campaign-integration-workflow

In deze sectie wordt een typische workflow beschreven tussen AEM en Adobe Campaign bij het maken van campagnes en het leveren van inhoud.

De typische werkstroom omvat het volgende en wordt in detail beschreven:

 1. Begin uw campagne te ontwikkelen (zowel in Adobe Campaign als AEM).
 2. Voordat u de inhoud en levering koppelt, past u de inhoud aan in AEM en maakt u een levering in Adobe Campaign.
 3. Inhoud en levering koppelen in Adobe Campaign.

Uw campagne maken start-building-your-campaign

Je begint op elk moment een campagne te ontwikkelen. Voordat u de inhoud met elkaar verbindt, zijn AEM en AC onafhankelijk. Dit betekent dat marketers hun campagnes kunnen beginnen te maken en zich kunnen richten in Adobe Campaign, terwijl makers van inhoud aan het ontwerp werken in AEM.

Voordat inhoud en levering worden gekoppeld before-linking-content-and-delivery

Voordat u de inhoud koppelt en een leveringsmechanisme maakt, moet u het volgende doen:

In AEM

 • Personaliseer gebruikend de verpersoonlijkingsgebieden in Tekst en personalisatie component

In Adobe Campaign

 • Een levering van het type maken aemContent

Inhoud koppelen en levering instellen linking-content-and-setting-delivery

Nadat u de inhoud voor het verbinden en levering hebt voorbereid, bepaalt u precies hoe en waar om inhoud te verbinden.

Al deze stappen zijn voltooid in Adobe Campaign.

 1. Geef op welke AEM instantie moet worden gebruikt.
 2. Synchroniseer de inhoud door op de knop Synchroniseren te klikken.
 3. Open de inhoudkiezer om de inhoud te kiezen.

Als u nog niet eerder hebt AEM if-you-are-new-to-aem

Als u nog niet eerder AEM, zijn de volgende koppelingen wellicht handig voor AEM:

Adobe Campaign configureren configuring-adobe-campaign

Bij het configureren van Adobe Campaign gaat het om het volgende:

 1. Het integratiepakket voor AEM installeren in Adobe Campaign.
 2. Een externe account configureren.
 3. Controleren of AEMResourceTypeFilter correct is geconfigureerd.

Bovendien zijn er geavanceerde configuraties die u kunt maken, die omvatten:

 • Inhoudsblokken beheren
 • Verpersoonlijkingsvelden beheren

Zie Geavanceerde configuraties.

NOTE
Als u deze bewerkingen wilt uitvoeren, moet u beschikken over de administratie rol in Adobe Campaign.

Vereisten prerequisites

Zorg ervoor dat u de volgende elementen vooraf hebt:

NOTE
Als u een versie uitvoert die ouder is dan Adobe Campaign Classic versie 8640, raadpleegt u de upgradedocumentatie voor meer informatie . Merk op dat zowel de cliënt als het gegevensbestand aan zelfde bouwstijl moeten worden bevorderd.
CAUTION
In de Adobe Campaign configureren en Adobe Experience Manager configureren -secties zijn nodig om de integratiefuncties tussen AEM en Adobe Campaign correct te laten werken.

Het AEM integratiepakket installeren installing-the-aem-integration-package

U moet de AEM integratie in Adobe Campaign. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de Adobe Campaign-instantie die u wilt koppelen aan AEM.

 2. Selecteren Gereedschappen > Geavanceerd > Pakket importeren….

  chlimage_1-132

 3. Klikken Een standaardpakket installeren Selecteer vervolgens de AEM integratie pakket.

  chlimage_1-133

 4. Klikken Volgende en vervolgens Start.

  Dit pakket bevat de aemserver -operator die wordt gebruikt om de AEM server aan te sluiten op Adobe Campaign.

  note caution
  CAUTION
  Door gebrek, wordt geen veiligheidsstreek gevormd voor deze exploitant. Als u via AEM verbinding wilt maken met Adobe Campaign, moet u er een selecteren.
  In de serverConf.xml bestand, de allowUserPassword moet worden ingesteld op true om AEM te autoriseren verbinding te maken met Adobe Campaign via aanmelding/wachtwoord.
  We raden u ten zeerste aan een beveiligingszone in te stellen die is gewijd aan AEM om beveiligingsproblemen te voorkomen. Raadpleeg voor meer informatie de Installatiehandleiding.

  chlimage_1-134

Een AEM externe account configureren configuring-an-aem-external-account

U moet een externe account configureren waarmee u Adobe Campaign kunt verbinden met uw AEM.

NOTE
 • Wanneer u de AEM integratie -pakket wordt een externe AEM gemaakt. U kunt de verbinding met uw AEM instantie van het vormen of nieuwe tot stand brengen.
 • Zorg er AEM voor dat u het wachtwoord voor de externe gebruiker van de campagne instelt. U moet dit wachtwoord instellen om Adobe Campaign te verbinden met AEM. Meld u aan als beheerder en in de beheerconsole van de gebruiker, zoek naar de externe gebruiker van de campagne en klik op Wachtwoord instellen.

Een externe AEM-account configureren:

 1. Ga naar de Beheer > Platform > Externe rekeningen knooppunt.

 2. Maak een nieuwe externe account en selecteer de AEM type.

 3. Voer de toegangsparameters voor de AEM ontwerpinstantie in: het serveradres en de id en het wachtwoord waarmee u verbinding maakt met deze instantie. Het wachtwoord van de campagne-api-gebruikersrekening is het zelfde als de campagne-verre gebruiker die u een wachtwoord voor in AEM plaatst.

  note note
  NOTE
  Controleer of het serveradres wel niet eindigt in een slash. Voer bijvoorbeeld https://yourserver:4502 in plaats van https://yourserver:4502/

  chlimage_1-135 chlimage_1-136

 4. Zorg ervoor dat de Ingeschakeld selectievakje is ingeschakeld.

De optie AEMResourceTypeFilter controleren verifying-the-aemresourcetypefilter-option

De AEMResourceTypeFilter wordt gebruikt om typen AEM te filteren die in Adobe Campaign kunnen worden gebruikt. Op deze manier kan Adobe Campaign AEM inhoud ophalen die specifiek is ontworpen voor gebruik in alleen Adobe Campaign.

Deze optie moet vooraf worden geconfigureerd; als u deze optie wijzigt, kan dit echter tot een niet-functionerende integratie leiden.

Om het AEMResourceTypeFilter Deze optie is geconfigureerd:

 1. Ga naar Platform >Opties.

 2. In de AEMResourceTypeFilter controleren of de paden juist zijn. Dit veld moet de waarde bevatten:

  mcm/campagne/componenten/nieuwsbrief,mcm/campagne/componenten/campagne_newsletterpage,mcm/neolane/components/nieuwsbrief

  In sommige gevallen is de waarde als volgt:

  mcm/campagne/componenten/nieuwsbrief

  chlimage_1-137

Adobe Experience Manager configureren configuring-adobe-experience-manager

Om AEM te vormen, moet u het volgende doen:

 • Configureer replicatie tussen instanties.
 • Verbind AEM met Adobe Campaign via Cloud Services.
 • Configureer de externalizer.

Replicatie tussen AEM instanties configureren configuring-replication-between-aem-instances

Inhoud die is gemaakt van de AEM authoring instantie wordt eerst naar de publishing-instantie verzonden. U moet publiceren zodat de afbeeldingen in de nieuwsbrief beschikbaar zijn op het publicatieexemplaar en aan ontvangers voor de nieuwsbrief. De replicatieagent moet daarom worden gevormd om van de AEM auteursinstantie aan de AEM het publiceren instantie te herhalen.

NOTE
Als u de replicatie-URL niet wilt gebruiken maar in plaats daarvan de openbare URL, kunt u de instelling Openbare URL in de volgende configuratie-instelling in de OSGi (AEM > Gereedschappen pictogram > Bewerkingen > Webconsole > OSGi-configuratie > AEM Campagne-integratie - Configuratie):
Openbare URL: com.day.cq.mcm.campagne.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campagne.publicUrl

Deze stap is ook nodig om bepaalde configuraties van ontwerpinstanties te repliceren in de publicatieinstantie.

Om replicatie tussen AEM instanties te vormen:

 1. Selecteer in de ontwerpinstantie AEM> Gereedschappen pictogram > Implementatie > Replicatie > Medewerkers op auteur en klik vervolgens op Standaardagent.

  chlimage_1-138

  note note
  NOTE
  Vermijd het gebruik van localhost (een lokale kopie van AEM) bij het configureren van uw integratie met Adobe Campaign, tenzij de publicatie- en auteurinstantie beide op dezelfde computer staan.
 2. Tik of klik op Bewerken Selecteer vervolgens de Vervoer tab.

 3. URI configureren door vervangen localhost met het IP-adres of het adres van de AEM publicerende instantie.

  chlimage_1-139

AEM verbinden met Adobe Campaign connecting-aem-to-adobe-campaign

Voordat u AEM en Adobe Campaign samen kunt gebruiken, moet u het verband tussen beide oplossingen tot stand brengen zodat zij kunnen communiceren.

 1. Verbind met uw AEM authoring instantie.

 2. Selecteren AEM > Gereedschappen pictogram > Implementatie > Cloud Services vervolgens Nu configureren in de sectie Adobe Campaign.

  chlimage_1-140

 3. Maak een nieuwe configuratie door een Titel en klik op Maken of kies de bestaande configuratie die u met uw Adobe Campaign-instantie wilt koppelen.

 4. Bewerk de configuratie zodat deze overeenkomt met de parameters van uw Adobe Campaign-instantie.

  • Gebruikersnaam: aemserver, de Adobe Campaign AEM Integration package operator gebruikt om het verband tussen de twee oplossingen tot stand te brengen.
  • Wachtwoord: Wachtwoord Adobe Campaign-beheerder. U moet het wachtwoord voor deze operator mogelijk rechtstreeks in Adobe Campaign opnieuw opgeven.
  • API-eindpunt: Adobe Campaign-instantie-URL.
 5. Selecteren Verbinding maken met Adobe Campaign en klik op OK.

  chlimage_1-141

  note note
  NOTE
  Na u Maak uw e-mail en publiceer dezemoet u de configuratie opnieuw publiceren naar uw publicatieexemplaar.

  chlimage_1-142

NOTE
Als de verbinding ontbreekt, zorg ervoor u het volgende controleert:
 • Er kan een certificaatprobleem optreden wanneer u een beveiligde verbinding met een Adobe Campaign-instantie (https) gebruikt. U moet het Adobe Campaign-instantiecertificaat toevoegen aan het cacerts bestand van JDK van uw AEM instantie.
 • Een veiligheidsstreek moet voor worden gevormd aemserveroperator in Adobe Campaign. Bovendien wordt in de serverConf.xml bestand, de allowUserPassword kenmerk van de beveiligingszone moet worden ingesteld op true om AEM verbinding met Adobe Campaign te autoriseren met de modus voor aanmelding/wachtwoord.
Zie ook Problemen met de integratie van uw AEM/Adobe Campaign oplossen.

De externalizer configureren configuring-the-externalizer

U moet de extern alizer configureren in AEM op uw auteurinstantie. ExternalAlizer is de dienst OSGi die u een middelweg in een externe en absolute URL laat omzetten. Deze service biedt een centrale plaats om die externe URL's te configureren en samen te stellen.

Zie De externalizer configureren voor algemene instructies. Voor de integratie met Adobe Campaign moet u de publicatieserver configureren op https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImplverwijst niet naar localhost:4503 maar aan een server die door de console van Adobe Campaign bereikbaar is.

Als deze naar localhost:4503 of een andere server die Adobe Campaign niet kan bereiken, worden uw afbeeldingen niet weergegeven op de Adobe Campaign-console.

chlimage_1-143

Geavanceerde configuraties advanced-configurations

U kunt ook een aantal geavanceerde configuraties uitvoeren, namelijk:

 • U kunt aanpassingsvelden en -blokken beheren.
 • Deactiveer een verpersoonlijkingsblok.
 • Doelextensiegegevens beheren.

Verpersoonlijkingsvelden en -blokken beheren managing-personalization-fields-and-blocks

De velden en blokken die beschikbaar zijn om personalisatie aan uw e-mailinhoud in AEM toe te voegen, worden beheerd door Adobe Campaign.

Er is een standaardlijst opgegeven, maar deze kan worden gewijzigd. U kunt ook aanpassingsvelden en blokken toevoegen of verbergen.

Een aanpassingsveld toevoegen adding-a-personalization-field

Als u een nieuw veld voor personalisatie wilt toevoegen aan de velden die al beschikbaar zijn, moet u de Adobe Campaign nms:zaadMember schema als volgt:

CAUTION
Het veld dat u moet toevoegen, moet al zijn toegevoegd via een extensie van het ontvangende schema (nms:ontvanger). Zie voor meer informatie de Configuratie hulplijn.
 1. Ga naar de Beheer > Configuratie > Gegevensschema's in de navigatie van Adobe Campaign.

 2. Selecteren Nieuw.

  chlimage_1-144

 3. Selecteer in het pop-upvenster de optie De gegevens in de tabel uitbreiden met een extensieschema en klik op Volgende.

  chlimage_1-145

 4. Voer de verschillende parameters van het uitgebreide schema in:

  • Schema: Selecteer de nms:zaadMember schema. De overige velden in het venster worden automatisch ingevuld.
  • Naamruimte: pas namespace van het uitgebreide schema aan.
 5. Bewerk de XML-code van het schema om het veld op te geven dat u daar wilt toevoegen. Voor meer informatie over het uitbreiden van schema's in Adobe Campaign, verwijs naar Configuratiegids.

 6. Sla uw schema op en werk de Adobe Campaign-databasestructuur bij via Gereedschappen > Geavanceerd > Databasestructuur bijwerken in de console.

 7. Verbinding verbreken en vervolgens opnieuw verbinding maken met de Adobe Campaign-console om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe veld wordt nu weergegeven in de lijst met aanpassingsvelden die beschikbaar zijn in AEM.

Voorbeeld example

Als u een Registratienummer moet u de volgende elementen hebben:

 • De nms:ontvanger schemaversie genaamd focus:ontvanger bevat:
<element desc="Recipient table (profiles)" img="nms:recipient.png" label="Recipients" labelSingular="Recipient" name="recipient">

 <attribute dataPolicy="smartCase" desc="Recipient registration number"
 label="Registration Number"
 length="50" name="registrationNumber" type="string"/>

</element>

De nms:zaadMember schemaversie genaamd focus:seedMember bevat:

<element desc="Seed to insert in the export files" img="nms:unknownad.png" label="Seed addresses" labelSingular="Seed" name="seedMember">

 <element name="custom_nms_recipient">
  <attribute name="registrationNumber"
  template="cus:recipient:recipient/@registrationNumber"/>
 </element>

</element>

De Registratienummer het veld maakt nu deel uit van de beschikbare verpersoonlijkingsvelden :

chlimage_1-146

Een personalisatieveld verbergen hiding-a-personalization-field

Als u een verpersoonlijkingsveld wilt verbergen onder de velden die al beschikbaar zijn, moet u de Adobe Campaign uitbreiden nms:zaadMember schema zoals in het Een aanpassingsveld toevoegen sectie. Voer de volgende stappen uit:

 1. Kopieer het veld dat u uit het nms:zaadMember schema in het uitgebreide schema (focus:seedMember bijvoorbeeld).

 2. Voeg de advanced="true" XML-kenmerk naar het veld. Deze wordt niet meer weergegeven in de lijst met personalisatievelden die beschikbaar zijn in AEM.

  Als u bijvoorbeeld de opdracht Tweede voornaam in het veld cud:seedMember schema moet het volgende element bevatten:

  code language-xml
  <element desc="Seed to insert in the export files" img="nms:unknownad.png" label="Seed addresses" labelSingular="Seed" name="seedMember">
  
   <element name="custom_nms_recipient">
    <attribute advanced="true" name="middleName"/>
   </element>
  
  </element>
  

Een aanpassingsblok deactiveren deactivating-a-personalization-block

Een van de beschikbare personalisatieklokken deactiveren:

 1. Ga naar de Bronnen > Campaign Management > Aanpassingsblokken in de navigatie van Adobe Campaign.

 2. Selecteer het verpersoonlijkingsblok dat u in AEM wilt deactiveren.

 3. Wis de Zichtbaar in de aanpassingsmenu's Schakel het selectievakje in en sla uw wijzigingen op. Het blok wordt niet meer weergegeven in de lijst met aanpassingsblokken die beschikbaar zijn in Adobe Campaign.

  chlimage_1-147

Doelextensiegegevens beheren managing-target-extension-data

U kunt de gegevens van de doeluitbreiding voor verpersoonlijking ook opnemen. De gegevens van de uitbreiding van het doel (ook genoemd "Gegevens van het Doel"), komen uit het verrijken van of het toevoegen van gegevens in een vraag in een campagnewerkschema bijvoorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de Vragen maken en Gegevens worden verrijkt secties.

NOTE
De gegevens in het doel zijn alleen beschikbaar als de AEM inhoud is gesynchroniseerd met een Adobe Campaign-levering. Zie In AEM gemaakte inhoud synchroniseren met een levering vanuit Adobe Campaign.

chlimage_1-148

recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8