Integreren met Adobe Campaign Standard integrating-with-adobe-campaign-standard

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.
NOTE
In deze documentatie wordt beschreven hoe u AEM kunt integreren met Adobe Campaign Standard, de op abonnementen gebaseerde oplossing. Als u Adobe Campaign 6.1 gebruikt, zie Integratie met Adobe Campaign 6.1 voor die instructies.

Met Adobe Campaign kunt u inhoud en formulieren voor e-maillevering rechtstreeks in Adobe Experience Manager beheren.

Om beide oplossingen samen te gebruiken tezelfdertijd, moet u hen eerst vormen om met elkaar te verbinden. Dit omvat configuratiestappen in zowel Adobe Campaign als Adobe Experience Manager. Deze stappen worden in dit document uitgebreid beschreven.

Als u met Adobe Campaign in AEM werkt, kunt u e-mail en formulieren via Adobe Campaign verzenden. Dit wordt beschreven op Werken met Adobe Campaign.

Bovendien kunnen de volgende onderwerpen van belang zijn wanneer het integreren van AEM met Adobe Campaign:

Als u uw integratie met Adobe Campaign uitbreidt, wilt u wellicht de volgende pagina's zien:

Adobe Campaign configureren configuring-adobe-campaign

Bij het configureren van Adobe Campaign gaat het om het volgende:

 1. Het vormen van aemserver gebruiker.
 2. Een speciale externe account maken.
 3. De optie AEMResourceTypeFilter controleren.
 4. Een toegewezen leveringssjabloon maken.
NOTE
Als u deze bewerkingen wilt uitvoeren, moet u beschikken over de administratie rol in Adobe Campaign.

Vereisten prerequisites

Zorg ervoor dat u de volgende elementen vooraf hebt:

CAUTION
In de Adobe Campaign configureren en Adobe Experience Manager configureren -secties zijn nodig om de integratiefuncties tussen AEM en Adobe Campaign correct te laten werken.

De servergebruiker configureren configuring-the-aemserver-user

De aemserver gebruiker moet in Adobe Campaign zijn geconfigureerd. De aemserver is een technische gebruiker die zal worden gebruikt om de AEM server aan Adobe Campaign aan te sluiten.

Ga naar Beheer > Gebruikers en beveiliging > Gebruikers en selecteert u de aemserver gebruiker. Klik erop om de gebruikersinstellingen te openen.

 • U moet een wachtwoord instellen voor deze gebruiker. Dit kan niet via UI worden gedaan. Deze configuratie moet in REST door een technische beheerder worden gedaan.
 • U kunt specifieke rollen aan deze gebruiker toewijzen, zoals deliveryPrepare, waarmee de gebruiker leveringen kan maken en bewerken.

Een externe Adobe Experience Manager-account configureren configuring-an-adobe-experience-manager-external-account

U moet een externe account configureren waarmee u Adobe Campaign kunt verbinden met uw AEM.

NOTE
Zorg er AEM voor dat u het wachtwoord voor de externe gebruiker van de campagne instelt. U moet dit wachtwoord instellen om Adobe Campaign te verbinden met AEM. Meld u aan als beheerder en in de beheerconsole van de gebruiker, zoek naar de externe gebruiker van de campagne en klik op Wachtwoord instellen.

Een AEM externe account configureren:

 1. Ga naar Beheer > Toepassingsinstellingen > Externe rekeningen.

  chlimage_1-124

 2. Standaard selecteren aemInstance externe account of maak een nieuwe account door op de knop Maken knop.

 3. Selecteren Adobe Experience Manager i n de Type en voer de toegangsparameters in die worden gebruikt voor uw AEM ontwerpinstantie: serveradres, accountnaam en wachtwoord.

  note note
  NOTE
  Zorg ervoor dat u geen einde toevoegt / slash aan het einde van de URL, anders werkt de verbinding niet.
 4. Zorg ervoor dat de Ingeschakeld Selectievakje is geselecteerd en klik vervolgens op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

De optie AEMResourceTypeFilter controleren verifying-the-aemresourcetypefilter-option

De AEMResourceTypeFilter wordt gebruikt om typen AEM te filteren die in Adobe Campaign kunnen worden gebruikt. Op deze manier kan Adobe Campaign AEM inhoud ophalen die specifiek is ontworpen voor gebruik in alleen Adobe Campaign.

Deze optie is vooraf geconfigureerd; als u deze optie wijzigt, kan dit echter tot een niet-functionerende integratie leiden.

Om het AEMResourceTypeFilter Deze optie is geconfigureerd:

 1. Ga naar Beheer > Toepassingsinstellingen > Opties.
 2. In de lijst kunt u ervoor zorgen dat AEMResourceTypeFilter wordt weergegeven en de paden correct zijn.

Een AEM specifieke sjabloon voor e-maillevering maken creating-an-aem-specific-email-delivery-template

Standaard is de functie AEM niet ingeschakeld in e-mailsjablonen van Adobe Campaign. U kunt een nieuwe sjabloon voor e-maillevering configureren die wordt gebruikt om e-mails met AEM inhoud te maken.

Een AEM-specifieke sjabloon voor e-maillevering maken:

 1. Ga naar Bronnen > Sjablonen > Afleveringssjablonen.

 2. Selectie inschakelen door op het vinkje op de actiebalk te klikken en de bestaande Standaard-e-mail (e-mail) standaardsjabloon, vervolgens dupliceren door op de knop Kopiëren pictogram en klikken Bevestigen.

 3. Schakel de selectiemodus uit door op de knop x en opent u het nieuwe Kopie van standaard-e-mail (e-mail) sjabloon, selecteert u vervolgens Eigenschappen bewerken in de actiebalk van het sjabloondashboard.

  U kunt de sjablonen wijzigen Label.

 4. In de eigenschappen Inhoud sectie, wijzigt u de Inhoudsbron tot Adobe Experience Manager. Selecteer vervolgens de externe account die eerder is gemaakt en klik op Bevestigen.

  Wijzigingen opslaan door op Bevestigen en klikken Opslaan.

  De functie AEM inhoud is ingeschakeld voor e-mailleveringen die zijn gemaakt op basis van deze sjabloon.

  chlimage_1-125

Adobe Experience Manager configureren configuring-adobe-experience-manager

Om AEM te vormen, moet u het volgende doen:

 • Configureer replicatie tussen instanties.
 • Sluit AEM aan op Adobe Campaign.
 • Configureer de externalizer.

Replicatie tussen AEM instanties configureren configuring-replication-between-aem-instances

Inhoud die is gemaakt van de AEM authoring instantie wordt eerst naar de publishing-instantie verzonden. Deze publicatie-instantie brengt de inhoud vervolgens over naar Adobe Campaign. De replicatieagent moet daarom worden gevormd om van de AEM auteursinstantie aan de AEM het publiceren instantie te herhalen.

NOTE
Als u de replicatie-URL niet wilt gebruiken maar in plaats daarvan de openbare URL, kunt u de instelling Openbare URL in de volgende configuratie-instelling in de OSGi (Gereedschappen > Webconsole > OSGi Configuration > AEM Campagne Integration - Configuration):
Openbare URL: com.day.cq.mcm.campagne.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campagne.publicUrl

Deze stap is ook nodig om bepaalde configuraties van ontwerpinstanties te repliceren in de publicatieinstantie.

Om replicatie tussen AEM instanties te vormen:

 1. Selecteer in de ontwerpinstantie AEM> Gereedschappen ​ pictogram > Implementatie > Replicatie > Medewerkers op auteur en klik vervolgens op Standaardagent.

  chlimage_1-126

  note note
  NOTE
  Vermijd het gebruik van localhost (een lokale kopie van AEM) bij het configureren van uw integratie met Adobe Campaign, tenzij de publicatie- en auteurinstantie beide op dezelfde computer staan.
 2. Klikken Bewerken Selecteer vervolgens de Vervoer tab.

 3. URI configureren door vervangen localhost met het IP-adres of het adres van de AEM publicerende instantie.

  chlimage_1-127

AEM verbinden met Adobe Campaign connecting-aem-to-adobe-campaign

Voordat u AEM en Adobe Campaign samen kunt gebruiken, moet u het verband tussen beide oplossingen tot stand brengen zodat zij kunnen communiceren.

 1. Verbind met uw AEM authoring instantie.

 2. Selecteren Gereedschappen > Bewerkingen > Wolk > Cloud Services vervolgens Nu configureren in de sectie Adobe Campaign.

  chlimage_1-128

 3. Maak een nieuwe configuratie door een Titel en klik op Maken of kies de bestaande configuratie die u met uw Adobe Campaign-instantie wilt koppelen.

 4. Bewerk de configuratie zodat deze overeenkomt met de parameters van uw Adobe Campaign-instantie.

  • Gebruikersnaam: aemserver, de Adobe Campaign AEM Integration package operator gebruikt om het verband tussen de twee oplossingen tot stand te brengen.
  • Wachtwoord: Wachtwoord Adobe Campaign-beheerder. U moet het wachtwoord voor deze operator mogelijk rechtstreeks in Adobe Campaign opnieuw opgeven.
  • API-eindpunt: Adobe Campaign-instantie-URL.
 5. Selecteren Verbinding maken met Adobe Campaign en klik op OK.

  chlimage_1-129

  note note
  NOTE
  Na u Maak uw e-mail en publiceer dezemoet u de configuratie opnieuw publiceren naar uw publicatieexemplaar.

  chlimage_1-130

NOTE
Als de verbinding ontbreekt, zorg ervoor u het volgende controleert:

De externalizer configureren configuring-the-externalizer

U moet de extern alizer configureren in AEM op uw auteurinstantie. ExternalAlizer is de dienst OSGi die u een middelweg in een externe en absolute URL laat omzetten. Deze service biedt een centrale plaats om die externe URL's te configureren en samen te stellen.

Zie De externalizer configureren voor algemene instructies. Voor de integratie met Adobe Campaign moet u de publicatieserver configureren op https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImpl verwijst niet naar localhost:4503 maar aan een server die door de console van Adobe Campaign bereikbaar is.

Als deze naar localhost:4503 of een andere server die Adobe Campaign niet kan bereiken, worden uw afbeeldingen niet weergegeven op de Adobe Campaign-console.

chlimage_1-131

recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8