Weergaven van pagina-eigenschappen aanpassen customizing-views-of-page-properties

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Elke pagina heeft een set eigenschappen die door gebruikers kunnen worden bekeken en bewerkt; Sommige zijn vereist voor het maken van de pagina (de weergave Maken), andere kunnen in een later stadium worden weergegeven en bewerkt (de weergave Bewerken). Deze pagina-eigenschappen worden gedefinieerd en beschikbaar gesteld door het dialoogvenster ( cq:dialog) van het desbetreffende pagina-onderdeel.

CAUTION
Het aanpassen van de weergave van pagina-eigenschappen is niet beschikbaar in de klassieke interface.

De standaardstatus voor elke pagina-eigenschap is:

 • verborgen in de ontwerpweergave (bijvoorbeeld Pagina maken wizard)

 • beschikbaar in de bewerkingsweergave (bijvoorbeeld Eigenschappen weergeven)

De gebieden moeten specifiek worden gevormd als om het even welke verandering wordt vereist. Dit wordt gedaan gebruikend de aangewezen knoopeigenschappen:

 • Pagina-eigenschap die beschikbaar moet zijn in de weergave Maken (bijvoorbeeld Pagina maken wizard):

  • Naam: cq:showOnCreate
  • Type: Boolean
 • Pagina-eigenschap die beschikbaar moet zijn in de bewerkingsweergave (bijvoorbeeld Weergave/Bewerken) Eigenschappen optie):

  • Naam: cq:hideOnEdit
  • Type: Boolean

Zie bijvoorbeeld de instellingen voor velden die zijn gegroepeerd onder de Meer titels en beschrijving op de Basis tabblad voor de basiscomponent Pagina. Deze zijn zichtbaar in het dialoogvenster Pagina maken wizard als cq:showOnCreate is ingesteld op true:

/libs/foundation/components/page/cq:dialog/content/items/tabs/items/basic/items/column/items/moretitles
TIP
Zie de Zelfstudie Pagina-eigenschappen uitbreiden voor een handleiding voor het aanpassen van pagina-eigenschappen.

De pagina-eigenschappen configureren configuring-your-page-properties

U kunt ook de beschikbare velden configureren door het dialoogvenster van de paginacomponent te configureren en de juiste knoopeigenschappen toe te passen.

Standaard worden bijvoorbeeld de Pagina maken wizard geeft de velden weer die onder zijn gegroepeerd Meer titels en beschrijving. Om deze te verbergen vormt u:

 1. De pagina-component maken onder /apps.

 2. Overschrijven maken (met Diff door de Samenvoegen van verkoopbronnen) voor de basic sectie van uw paginacomponent; bijvoorbeeld:

  code language-xml
  <your-page-component>/cq:dialog/content/items/tabs/items/basic
  
  note note
  NOTE
  Zie ter referentie:
  code language-none
  /libs/wcm/foundation/components/basicpage/v1/basicpage/cq:dialog
  
  U moet niets wijzigen in de /libs pad.
  Dit komt omdat de inhoud van /libs wordt de volgende keer overschreven wanneer u een upgrade uitvoert van uw exemplaar (en kan worden overschreven wanneer u een hotfix- of functiepakket toepast).
  De aanbevolen methode voor configuratie en andere wijzigingen is:
  1. Het vereiste item opnieuw maken (bijvoorbeeld zoals het bestaat in /libs) onder /apps
  2. Breng wijzigingen aan in /apps
 3. Stel de path eigenschap op basic om naar de opheffing van het basislusje te wijzen (zie ook de volgende stap). Bijvoorbeeld:

  code language-xml
  /apps/demos/components/page/tabs/basic
  
 4. Een overschrijving maken van de basic - moretitles het desbetreffende pad; bijvoorbeeld:

  code language-xml
  /apps/demos/components/page/tabs/basic/items/column/items/moretitles
  
 5. Pas de juiste node-eigenschap toe:

  • Naam: cq:showOnCreate
  • Type: Boolean
  • Waarde: false

  De Meer titels en beschrijving wordt niet meer weergegeven in het dialoogvenster Pagina maken wizard.

NOTE
Zie wanneer u pagina-eigenschappen configureert voor gebruik met live kopie├źn MSM-vergrendelingen configureren in pagina-eigenschappen voor meer informatie .

Voorbeeldconfiguratie van pagina-eigenschappen sample-configuration-of-page-properties

In dit voorbeeld ziet u de dialoochtechniek van het dialoogvenster Samenvoegen van verkoopbronnen; inclusief het gebruik van sling:orderBefore. Het illustreert ook het gebruik van beide cq:showOnCreate en cq:hideOnEdit.

CODE VOOR GITHUB

U kunt de code van deze pagina op GitHub vinden

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e