Hoe te om AEM Projecten te ontwikkelen gebruikend IntelliJ IDEA how-to-develop-aem-projects-using-intellij-idea

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Overzicht overview

Om met AEM ontwikkeling op IntelliJ te beginnen, zijn de volgende stappen vereist.

Elk van hen wordt meer in detail uitgelegd in de rest van dit hoe-te.

 • IntelliJ installeren
 • Uw AEM instellen op basis van Maven
 • JSP-ondersteuning voor IntelliJ in de Maven POM voorbereiden
 • Importeer het Maven Project in IntelliJ
NOTE
Deze handleiding is gebaseerd op de IntelliJ IDEA Ultimate Edition 12.1.4 en AEM 5.6.1.

IntelliJ IDEA installeren install-intellij-idea

IntelliJ IDEA downloaden van de pagina Downloads bij JetBrains.

Volg vervolgens de installatie-instructies op die pagina.

Uw AEM instellen op basis van Maven set-up-your-aem-project-based-on-maven

Stel vervolgens uw project in met Maven zoals beschreven in Hoe kan ik AEM projecten bouwen met Apache Maven.

Om met AEM projecten in IntelliJ IDEA te beginnen, de basisopstelling in Binnen 5 minuten aan de slag volstaat.

JSP-ondersteuning voorbereiden voor IntelliJ IDEA prepare-jsp-support-for-intellij-idea

IntelliJ IDEA kan ook ondersteuning bieden bij het werken met JSP, bijvoorbeeld

 • tagbibliotheken automatisch invullen
 • bewustzijn van objecten gedefinieerd door <cq:defineObjects /> en <sling:defineObjects />

Volg de instructies op Hoe kan ik-werken met JSPs in Hoe kan ik AEM projecten bouwen met Apache Maven.

Het Maven-project importeren import-the-maven-project

 1. Open de Importeren dialoog in IntelliJ IDEA door

  • selecteren Project importeren op het welkomstscherm als u nog geen project hebt geopend
  • selecteren Bestand -> Project importeren in het hoofdmenu
 2. Selecteer in het dialoogvenster Importeren het POM-bestand van uw project.

  chlimage_1-45

 3. Ga verder met de standaardinstellingen zoals weergegeven in het onderstaande dialoogvenster.

  chlimage_1-46

 4. Ga door de volgende dialogen door door te klikken Volgende en Voltooien.

 5. U bent nu opstelling voor AEM Ontwikkeling gebruikend IntelliJ IDEA

  chlimage_1-47

Fouten opsporen in JSP's met IntelliJ IDEA debugging-jsps-with-intellij-idea

De volgende stappen zijn noodzakelijk voor het zuiveren JSPs met IntelliJ IDEA

 • Opstelling een Facet van het Web in het Project
 • Installeer de JSR45 steunstop in
 • Een foutopsporingsprofiel configureren
 • AEM configureren voor foutopsporingsmodus

Opstelling een Facet van het Web in het Project set-up-a-web-facet-in-the-project

IntelliJ IDEA moet begrijpen waar te om JSPs voor het zuiveren te vinden. Aangezien IDEA de content-package-maven-plugin instellingen, moet dit handmatig worden geconfigureerd.

 1. Ga naar Bestand -> Projectstructuur
 2. Selecteer Inhoud module
 3. Klikken + boven de lijst van modules en selecteer Web
 4. Als Folder van het Middel van het Web, selecteer content/src/main/content/jcr_root subdirectory van uw project zoals aangetoond in het hieronder ontsproten scherm.

chlimage_1-48

Installeer de JSR45 steunstop in install-the-jsr-support-plugin

 1. Ga naar de Plug-ins deelvenster in de IntelliJ IDEA-instellingen
 2. Ga naar de JSR45-integratie Insteekmodule en schakel het selectievakje in
 3. Klikken Toepassen
 4. Start IntelliJ IDEA opnieuw op het verzoek om

chlimage_1-49

Een foutopsporingsprofiel configureren configure-a-debug-profile

 1. Ga naar Uitvoeren -> Configuraties bewerken
 2. Druk op + en selecteert u JSR45 extern
 3. Selecteer in het dialoogvenster Configuratie de optie Configureren naast Toepassingsserver en een generieke server configureren
 4. Stel de startpagina in op een geschikte URL als u een browser wilt openen wanneer u de foutopsporing start
 5. Alles verwijderen Voor starten taken als u vlt autosync gebruikt, of aangewezen Gemaakt taken vormen als u niet
 6. Op de Opstarten/Verbinding deelvenster, pas de poort indien nodig aan
 7. Kopieer de opdrachtregelargumenten die IntelliJ IDEA voorstelt

chlimage_1-50 chlimage_1-51

AEM configureren voor foutopsporingsmodus configure-aem-for-debug-mode

De laatste vereiste stap is AEM te beginnen met de JVM-opties die door IntelliJ IDEA worden voorgesteld.

U kunt dit doen door het AEM jar dossier direct te beginnen en deze opties toe te voegen, bijvoorbeeld met de volgende bevellijn:

java -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=58242,suspend=n,server=y -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256M -jar cq-quickstart-5.6.1.jar

U kunt deze opties ook toevoegen aan uw beginscript in crx-quickstart/bin/start zoals hieronder weergegeven.

# ...

>[!CAUTION]
>
>AEM 6.4 has reached the end of extended support and this documentation is no longer updated. For further details, see our [technical support periods](https://helpx.adobe.com/nl/support/programs/eol-matrix.html). Find the supported versions [here](https://experienceleague.adobe.com/docs/?lang=nl).

# default JVM options

>[!CAUTION]
>
>AEM 6.4 has reached the end of extended support and this documentation is no longer updated. For further details, see our [technical support periods](https://helpx.adobe.com/nl/support/programs/eol-matrix.html). Find the supported versions [here](https://experienceleague.adobe.com/docs/?lang=nl).
if [ -z "$CQ_JVM_OPTS" ]; then
 CQ_JVM_OPTS='-server -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256M -Djava.awt.headless=true'
fi

CQ_JVM_OPTS="$CQ_JVM_OPTS -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=58242,suspend=n,server=y"

# ...

>[!CAUTION]
>
>AEM 6.4 has reached the end of extended support and this documentation is no longer updated. For further details, see our [technical support periods](https://helpx.adobe.com/nl/support/programs/eol-matrix.html). Find the supported versions [here](https://experienceleague.adobe.com/docs/?lang=nl).

Foutopsporing starten start-debugging

U bent nu allen opstelling voor het zuiveren van uw JSPs in AEM.

 1. Selecteren Uitvoeren -> Foutopsporing -> Uw foutopsporingsprofiel
 2. Onderbrekingspunten instellen in de componentcode
 3. Een pagina openen in uw browser

chlimage_1-52

Fouten opsporen in bundels met IntelliJ IDEA debugging-bundles-with-intellij-idea

De code in bundels kan worden gezuiverd gebruikend standaard generische verre zuivert verbinding. U kunt de Jetbrain-documentatie over foutopsporing op afstand.

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e