De consoles aanpassen customizing-the-consoles

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.
CAUTION
In dit document wordt beschreven hoe consoles in de moderne interface met aanraakbediening kunnen worden aangepast. Dit document is niet van toepassing op de klassieke gebruikersinterface.

AEM biedt verschillende mechanismen om u in staat te stellen de consoles (en de functionaliteit voor het ontwerpen van pagina's) van de ontwerpinstantie.

 • Clientlibs

  Clientlibs staan u toe om de standaardimplementatie uit te breiden om nieuwe functionaliteit te realiseren, terwijl het hergebruiken van de standaardfuncties, de voorwerpen, en de methodes. Bij het aanpassen kunt u uw eigen clientlib maken onder /apps. Het kan bijvoorbeeld de code bevatten die voor uw aangepaste component wordt vereist.

 • Bedekkingen

  Bedekkingen zijn gebaseerd op knooppuntdefinities en bieden u de mogelijkheid de standaardfunctionaliteit te bedekken (in /libs) met uw eigen aangepaste functionaliteit (in /apps). Bij het maken van een overlay is een 1:1-kopie van het origineel niet vereist, omdat de samenvoeging van de tekenbron overerving toestaat.

Deze kunnen op vele manieren worden gebruikt om uw AEM consoles uit te breiden. Een kleine selectie wordt hieronder behandeld (op een hoog niveau).

NOTE
Zie voor meer informatie:
Dit onderwerp wordt ook behandeld in het AEM Gems-sessie - Aanpassing gebruikersinterface voor AEM 6.0.
CAUTION
U moet niets wijzigen in de /libs pad.
Dit komt omdat de inhoud van /libs wordt de volgende keer overschreven wanneer u een upgrade uitvoert van uw exemplaar (en kan worden overschreven wanneer u een hotfix- of functiepakket toepast).
De aanbevolen methode voor configuratie en andere wijzigingen is:
 1. Het vereiste item opnieuw maken (bijvoorbeeld zoals het bestaat in /libs) onder /apps

 2. Breng wijzigingen aan in /apps

De volgende locaties binnen de /libs de structuur kan worden bedekt door :

 • consoles (consoles op basis van gebruikersinterface-pagina's van graniet); bijvoorbeeld:

  • /libs/wcm/core/content
NOTE
Zie het artikel in de Knowledge Base. Problemen AEM TouchUI oplossenvoor meer tips en hulpmiddelen.

De standaardweergave voor een console aanpassen customizing-the-default-view-for-a-console

U kunt de standaardweergave (kolom, kaart, lijst) voor een console aanpassen:

 1. U kunt de volgorde van de weergaven wijzigen door de vereiste invoer onder te plaatsen:

  /libs/wcm/core/content/sites/jcr:content/views

  De eerste vermelding is de standaardinstelling.

  De beschikbare knooppunten zijn gerelateerd aan de beschikbare weergaveopties:

  • column
  • card
  • list
 2. Bijvoorbeeld in een overlay voor de lijst:

  /apps/wcm/core/content/sites/jcr:content/views/list

  Definieer de volgende eigenschap:

  • Naam: sling:orderBefore
  • Type: String
  • Waarde: column

Nieuwe handeling toevoegen aan de werkbalk add-new-action-to-the-toolbar

 1. U kunt uw eigen componenten bouwen en de overeenkomstige cliƫntbibliotheken voor douaneacties omvatten. Bijvoorbeeld een Opwaarderen naar Twitter actie bij:

  /apps/wcm/core/clientlibs/sites/js/twitter.js

  Dit kan dan met een toolbarpunt op uw console worden verbonden:

  /apps/<yourProject>/admin/ext/launches

  In de selectiemodus bijvoorbeeld:

  content/jcr:content/body/content/header/items/selection/items/twitter

Een werkbalkactie beperken tot een specifieke groep restrict-a-toolbar-action-to-a-specific-group

 1. U kunt een aangepaste rendervoorwaarde gebruiken om de standaardhandeling te bedekken en specifieke voorwaarden op te leggen waaraan moet worden voldaan voordat deze wordt gerenderd.

  Maak bijvoorbeeld een component om de rendervoorwaarden op basis van groep te beheren:

  /apps/myapp/components/renderconditions/group

 2. U kunt deze toepassen op de actie Site maken op de Sites-console:

  /libs/wcm/core/content/sites

  Maak de bedekking:

  /apps/wcm/core/content/sites

 3. Voeg vervolgens de rendervoorwaarde voor de actie toe:

  jcr:content/body/content/header/items/default/items/create/items/createsite/rendercondition

  Met de eigenschappen van dit knooppunt kunt u de groups toestemming heeft gekregen om de specifieke handeling uit te voeren; bijvoorbeeld: administrators

Kolommen aanpassen in de lijstweergave customizing-columns-in-the-list-view

NOTE
Deze functie is geoptimaliseerd voor kolommen met tekstvelden. voor andere gegevenstypen is het mogelijk om te bedekken cq/gui/components/siteadmin/admin/listview/columns/analyticscolumnrenderer in /apps.

U kunt als volgt de kolommen in de lijstweergave aanpassen:

 1. Bedek de lijst met beschikbare kolommen.

  • Op het knooppunt:

   /apps/wcm/core/content/common/availablecolumns

  • Voeg uw nieuwe kolommen toe - of verwijder bestaande kolommen.

  Zie Bedekkingen gebruiken (en de samenvoeging van bronnen voor verschuiven) voor meer informatie .

 2. Optioneel:

  • Als u aanvullende gegevens wilt aansluiten, moet u een [PageInforProvider](https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-4/sites/developing/using/reference-materials/javadoc/com/day/cq/wcm/api/PageInfoProvider.html) met een

   pageInfoProviderType eigenschap.
   Bijvoorbeeld, zie hieronder de klasse/de bundel in bijlage (van GitHub).

 3. U kunt nu de kolom selecteren in de kolomconfigurator van de lijstweergave.

Bronnen filteren filtering-resources

Wanneer u een console gebruikt, wordt vaak gebruikgemaakt van een array die de gebruiker moet selecteren (pagina's, componenten, elementen, enzovoort). Dit kan de vorm hebben van een lijst, bijvoorbeeld van waaruit de auteur een punt moet kiezen.

Om de lijst tot een redelijke grootte te houden en ook relevant voor het gebruiksgeval, kan een filter in de vorm van een douane predikaat worden uitgevoerd. Zie dit artikel voor meer informatie.

recommendation-more-help
2315f3f5-cb4a-4530-9999-30c8319c520e