Terminologie

Een terminologieverwijzing voor gebruikers in de Experience Cloud en hoe deze termen in Creative Cloud worden gebruikt (indien van toepassing).

Term
Creative Cloud
Experience Cloud
Element
In Creative Cloud is een element doorgaans een afbeeldingsbestand.
Elementen kunnen lagen zijn in een Photoshop-bestand, dia's in een PowerPoint-bestand, pagina's in een PDF en bestanden in een ZIP.

In Experience Cloud is een element een digitaal document, een afbeelding, een video of een audio die meerdere uitvoeringen kan hebben en subelementen kan bevatten. Voorbeelden zijn:

 • Bestand
 • Document
 • Afbeelding
 • Video
 • Audioclip
 • Presentatie
 • Afbeeldingssjabloon
 • Videosjabloon
Attribute
Wat mensen gemeen hebben als ze in aanmerking komen voor een segment. (Vergelijkbaar met een eigenschap in Audience Manager.)
Doelgroepen
In Creative Cloud kan een publiek de persoon zijn die een video bekijkt.
In Experience Cloud zijn Soorten publiek verzamelingen van mensen die u kunt gebruiken voor campagneactiviteiten.
Het lidmaatschap van een publiek kan worden bepaald op basis van een set regels, op basis van de context van de bezoeker of op basis van een vaste lijst. Bijvoorbeeld een lijst met e-mailabonnees of leden in een Facebook-groep.
In Soorten publiek Experience CloudHet maken en beheren van soorten publiek is vergelijkbaar met het maken en gebruiken van segmenten, met de mogelijkheid om deze te delen in het Experience Cloud.
Adobe Target
In Adobe Target werden soorten publiek vroeger segmenten genoemd.
Adobe Analytics
In Analytics kan het publiek worden beschouwd als bezoekers van een website. U kunt publiekssegmenten maken en de doelgroep naar het Experience Cloud publiceren.
Campagnes
In Creative Cloud kan een campagne worden beschouwd als een marketingcampagne die gebruikmaakt van Creative Cloud-afbeeldingselementen.
In Experience Cloud, bepalen de campagnes welke inhoud aan het publiek wordt getoond. Het bepaalt ook waar (plaats) de inhoud wordt getoond, en wanneer. Een campagne heeft een specifiek doel, dat door metriek wordt gevolgd.
Voor het uitvoeren van een campagne moet de context van de bezoeker worden afgestemd op de regels die in de campagne zijn ingesteld, en moet de inhoud worden geleverd volgens de technische beperkingen van het kanaal van de locatie.
In Adobe Target zijn de termen campagne en activiteit synoniem.
Kanaal
In Creative Cloud kunnen kanalen grijswaardenafbeeldingen zijn waarin verschillende soorten informatie worden opgeslagen. Het zijn informatiekanalen en kleurkanalen.

In Experience Cloud, is een kanaal een attribuut van een plaats, of een activiteit in een campagne.
In Analytics worden marketingkanalen vaak gebruikt om inzicht te verschaffen in de manier waarop bezoekers op uw site aankomen, bijvoorbeeld via e-mailcampagnes.
Voorbeelden zijn:

 • Email
 • Advertenties weergeven
 • Sociale netwerken
 • Betaalde zoekopdracht
 • Natuurlijk zoeken
 • Verwijzende domeinen
Inhoud
In Creative Cloud verwijst inhoud naar tekst en afbeeldingen op een pagina. De term wordt ook gebruikt tussen Creative en Experiencen Cloud.

In Experience Cloud, verwijst de inhoud naar marketing inhoud die als deel van een Campagne kan worden gebruikt, om een specifiek doel te steunen.
Inhoud wordt gebruikt op specifieke locaties en kan uit elementen worden samengesteld. Inhoud kan gestructureerd zijn, zoals productinformatie, of ongestructureerd, zoals een webpagina of een scherm in een mobiele toepassing.
Voorbeelden zijn:

 • Webpagina's
 • Banners
 • Statusupdates
 • Opmerkingen
 • Tekstadvertenties
 • Productinformatie
 • Productbeoordelingen
 • Formuliergegevens
 • Documenten in een zoekindex
 • Sociale posten
 • Artikelen
 • Publicaties
Dashboard
Geen speciaal gebruik.
Een verzameling gegevensvisualisaties die meerdere belangrijke metriek in één weergave oppervlakken.
Gegevenstoepassing
Geen speciaal gebruik.
Het beleid, het systeemontwerp, de praktijken, en de procedures die door een systeem (toepassingen, apps, de diensten, SDKs, APIs, etc.) worden in werking gesteld en worden bepaald om gegevensgebruik meta-gegevens te gebruiken om naleving van het beleid van de Adobe van de Bedrijfs privacy, contractuele overwegingen, en algemene privacybeginselen toe te laten.
Apparaat
Geen speciaal gebruik.
Een hardwareapparaat zoals een tablet, telefoon of bureaublad waarop toepassingen worden uitgevoerd.
Apparaatcoop
Geen speciaal gebruik.
Een groep merken die ermee hebben ingestemd gegevens te delen over welke apparaten consumenten gebruiken om een individu beter te identificeren over verschillende apparaten en betekenisvollere, consistente ervaringen te bieden.
Experience Cloud ID Service (ECID)
Geen speciaal gebruik.
De unieke, permanente id die aan een sitebezoeker is toegewezen. Het is een specifieke entiteit die door de Dienst van de Identiteit van het Experience Platform kan worden gebruikt. Meer…
Experience Platform Identity Service
Geen speciaal gebruik.
De service die identiteiten koppelt. Het is de apparaat-verbinden dienst voor op mensen-gebaseerd ervaringsbeheer.
Koppeling
Geen speciaal gebruik. Koppelen heeft betrekking op hyperlinknavigatie en het koppelen van items zoals lettertypen, eigenschappen, lagen, enzovoort.
In Experience Cloud, verwijst het verbinden gewoonlijk naar het verbinden van verschillende toepassingsrekeningen aan de interface.
Zie Organisaties en accountkoppelingen.
Koppelen verwijst ook naar standaard-URL's voor analyserapporten die naar andere gebruikers worden verzonden.
Locaties
In Creative Cloud verwijst de locatie naar bestandslocaties of naar een locatie op een geopende afbeelding of document.

In Experience Cloud, zijn de plaatsen waar de inhoud wordt gezien (en kan met) door het publiek worden in wisselwerking staan. De koppeling tussen locaties en inhoud kan min of meer statisch zijn of kan dynamisch worden beheerd volgens de regels van een campagne. Een locatie behoort altijd tot een specifiek kanaal dat bepaalt hoe inhoud kan worden geleverd en hoe Metrisch kunnen worden verzameld.
Voorbeelden zijn:

 • Sites
 • Eigenschappen (sociaal)
 • Overzicht weergeven
 • Landingspagina's
 • Mobiele toepassingen
 • Sleuven (video)
Cijfers
Niet gebruikt in Creative Cloud.
Samengevoegde aantallen over zeer belangrijke concepten en doelstellingen. In Analytics, zijn de metriek kwantitatieve informatie over bezoekersactiviteit, zoals Mening, selecteren-Drongen, herladen, Gemiddelde bestede Tijd, Eenheden, Orders, en Inkomsten.
Organisatie
Niet gebruikt in Creative Cloud.
Een organisatie is een entiteit van het Experience Cloud die een beheerder toelaat om gebruikers en producten te vormen, en enige aanmelding in Experience Cloud te controleren. Meestal is de organisatie het factureringsbedrijf.
Portfolio
Een verzameling van meerdere bestanden of elementen.
Een container met campagnes.
Productprofiel
Zie Producten en profielen beheren.
Een gebruiker kan alleen een product of service gebruiken als deze deel uitmaakt van een productprofiel. De productbeheerder wijst licenties toe aan een productprofiel door het te koppelen aan een abonnement dat u hebt aangeschaft.
Een gebruiker zou tot veelvoudige productprofielen kunnen behoren, elke die verschillende vergunningen aan de gebruiker verleent. De uiteindelijke subsidiabiliteit van de gebruiker is de samenvoeging van alle licenties die door elk productprofiel aan die gebruiker worden verleend.
Schema
Kan verwijzen naar een reeks scènes in Adobe Story of naar geplande taken in ColdFusion.

In Experience Cloud, is een programma de begindatum (jaar, maand, dag) en een einddatum voor het activeren van campagnes, kanalen, en activiteiten. Activiteitenschema's hebben een granulariteit tot op de minuut. Als u een schema wijzigt, wordt er een kaart gemaakt.
Voorbeelden zijn:

 • Campagneprogramma's
 • Kanaalplanningen
 • Activiteitenschema's
Segment
N.v.t.
De output van een reeks regels om een publiek te kwalificeren. In Analytics segmenten U kunt desgewenst gebruiken om een publiek te definiëren dat kan worden doorgegeven aan het Experience Cloud.
In Audience Manager, is een segment een inzameling van kenmerken en alle criteria die bezoekers in aanmerking komen voor lidmaatschap of opname in dat segment. Het is ook een verzameling mensen die deze gemeenschappelijke kenmerken delen.
Delen
In Creative Cloud kunt u bestanden extern delen op verschillende platforms (sociale partners, gemeenschappen, e-mails, enzovoort).
In Experience Cloud, kunt u activa als kaart slechts delen, binnen raden binnen de interface. Delen is beschikbaar voor diegenen die zijn aangemeld bij de site.
Oplossing
Geen speciaal gebruik.
In Experience Cloud worden toepassingen producten zoals Adobe Analytics, Adobe Target enzovoort genoemd.
Eigenschap
N.v.t.
Een sleutelwaardepaar, bijvoorbeeld color=blue. In Audience Manager, kenmerken worden gebruikt om segmenten te bouwen.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f