Gebruikers van Creatives Cloud beheren

Het Experience Cloud biedt beheerhulpmiddelen voor het beheer van goedgekeurde gebruikers van Creatives Cloud. Deze gebruikers kunnen op ad-hocbasis worden uitgenodigd voor een campagnemap. Alleen gebruikers die door een beheerder aan de lijst zijn toegevoegd, kunnen worden uitgenodigd voor een campagne. De toegevoegde gebruikers tonen in de auto-volledige gebruikerslijst in Experience Cloud.

NOTE
U moet een beheerder zijn om deze procedure uit te voeren.
  1. Selecteer in Experience Cloud Administration > Manage Creative Cloud Collaborators.
  2. Selecteer Creative Cloud Asset Sharing.
  3. Selecteren Add New User. nieuwe gebruiker toevoegen
  4. Typ een e-mail, weergavenaam, titel en voeg desgewenst een Avatar toe.
  5. Selecteer Create.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f