Experience Cloud topic_C1087DCC538F4F9A99D983C1BB29EBE0

Deze documentatie is van toepassing op eigenschappen van de verenigde kopbal in Experience Cloud, zoals de People dienst (Audience Library en Customer Attributes), gebruiker en productbeheer voor Experience Cloud, koekjes, rekeningsvoorkeur, berichten, etc.

Als u deze services in Experience Cloud wilt openen, selecteert u de optie Application Selector
de selecteur van de Diensten .

de diensten van het Experience Cloud

In deze Help worden de volgende producten en services beschreven:

Kernservice
Beschrijving
Centrale interfacecomponenten
Geef toegang tot accountvoorkeuren, zoek naar producthulp en open toepassingen en services.
Mensen - Audience Library
Soorten publiek zijn verzamelingen bezoekers (een lijst met bezoekers-id's). Met Adobe Audience Library kunt u de vertaling van bezoekersgegevens in publiekssegmentatie beheren.
Mensen - de Attributen van de Klant
Stel in real-time formulieren samen voor het orkestgebruik met contextuele gegevens die zijn opgeslagen in gebeurtenissen of gegevensbronnen. Journey Orchestration is een applicatieservice die is geïntegreerd in het Experience Platform.
Assets
Experience Cloud Assets biedt één gecentraliseerde opslagplaats voor marketingklare middelen die u kunt delen tussen toepassingen.
NOTE
De documentatie van het product voor Experience Platformis beschikbaar. De technische documentatie voor Experience Platform ontwikkelaars wordt gevonden op Adobe Developer.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f