Experience Cloud topic_C1087DCC538F4F9A99D983C1BB29EBE0

Deze documentatie is op eigenschappen van de verenigde kopbal in Experience Cloud van toepassing, zoals People service (Audience Library en Customer Attributes), gebruikers- en productbeheer voor Experience Cloud, cookies, accountvoorkeuren, meldingen enzovoort.

Als u deze services in Experience Cloud wilt openen, selecteert u de optie Application Selector
Services-kiezer .

Experience Cloud

In deze Help worden de volgende producten en services beschreven:

Kernservice
Beschrijving
Elementen van de centrale interface
Geef toegang tot accountvoorkeuren, zoek naar producthulp en open toepassingen en services.
Personen - Audience Library
Soorten publiek zijn verzamelingen bezoekers (een lijst met bezoekers-id's). Adobe Audience Library Hiermee kunt u de vertaling van bezoekersgegevens in publiekssegmentatie beheren.
Personen - Klantkenmerken
Stel in real-time formulieren samen voor het orkestgebruik met contextuele gegevens die zijn opgeslagen in gebeurtenissen of gegevensbronnen. Journey Orchestration is een applicatieservice die is geïntegreerd in het Experience Platform.
Activa
Experience Cloud-elementen bieden één gecentraliseerde opslagplaats voor marketingklare middelen die u kunt delen tussen verschillende toepassingen.
NOTE
Productdocumentatie voor Experience Platform is beschikbaar. Technische documentatie voor Experience Platform ontwikkelaars vindt u op Adobe Developer.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f