Privacyoverwegingen voor Customer Attributes

Overwegingen en beste praktijken betreffende persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die in Adobe Experience Cloud wordt geupload en gebruikt.

  • Voornaam en achternaam
  • Thuis of ander fysiek adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Sociale verzekeringsnummer
  • Andere identificatiecode die fysieke of online contact met een persoon mogelijk maakt. (Varieert door plaats. Verifieer de lokale wetten en regels met betrekking tot privacy en PII voor alle plaatsen waar u zaken doet.)

Adobe biedt hulpmiddelen waarmee adverteerders gedragsinformatie kunnen verzamelen over consumenten die hun sites bezoeken of hun toepassingen gebruiken. Adobe biedt adverteerders ook de mogelijkheid om deze informatie te verbeteren met offline of externe klantgegevens die de adverteerder binnen andere informatiemanagementsystemen kan hebben.

Een van de redenen waarom adverteerders dit doen, is het verbeteren van de informatie die beschikbaar is wanneer zij op de consument gerichte marketing- en reclamebeslissingen nemen. Adobe Analytics en Target staan adverteerders toe om persoonlijk identificeerbare informatie (PII), zoals e-mailadressen, pas te uploaden nadat deze is gehasht om het contact met de persoon onmogelijk te maken. Onderbroken informatie kan nog steeds worden gebruikt voor analyse en marketing. Ter herinnering, de Adobe verbiedt adverteerders gevoelige persoonlijke informatie aan de Adobe te sturen, zoals medische dossiers, financiële rekeninginformatie en informatie over minderjarigen.

Adobe beseft dat dit soort marketing- en reclamebesluiten gevolgen kan hebben voor de privacy van de consument en daarom heeft Adobe privacycontroles opgezet om adverteerders te helpen aan de verwachtingen van de consument te voldoen. De Adobe beveelt aan dat haar adverteerders zorgvuldig overwegen welke informatie geschikt is voor marketingdoeleinden en onder welke omstandigheden de adverteerder toestemming heeft om dergelijke informatie te gebruiken.

Best practices

Bij het uploaden van PII naar Adobe Analytics of Adobe Target raadt Adobe de klant aan PII te hashen voordat deze naar de Adobe wordt geüpload. Onderbroken informatie kan nog steeds worden gebruikt voor analyse en marketing. Ter herinnering, de Adobe verbiedt adverteerders gevoelige persoonlijke informatie naar Adobe Analytics en Adobe Target te sturen, zoals medische dossiers, informatie over financiële rekeningen en informatie over minderjarigen.

De Adobe beveelt aan dat haar adverteerders zorgvuldig overwegen welke informatie geschikt is voor marketingdoeleinden en onder welke omstandigheden de adverteerder toestemming heeft om dergelijke informatie te gebruiken.

Aangezien de privacywetgeving van de consument nog steeds in volle gang is, beveelt de Adobe aan dat adverteerders drie algemene beginselen in acht nemen:

  1. Doe wat u zegt (in uw privacybeleid).
  2. Zeg wat u (in uw privacybeleid) doet.
  3. Verwar je consumenten niet.

Met het oog op deze verwachtingen beveelt de Adobe aan dat wanneer een adverteerder activiteiten aan PII associeert, de adverteerder berichten of personalisatie verstrekt die erop wijzen dat de consument voor authentiek wordt verklaard. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een begroeting in de koptekst van de website. De Adobe beveelt ook aan dat adverteerders in hun privacybeleid beschrijven welk type van het doorbladeren informatie zij met PII associeert en onder welke omstandigheden doorbladerinformatie met PII in verband wordt gebracht. Ten slotte beveelt de Adobe adverteerders ten zeerste aan om de keuzemogelijkheden die zij hun consumenten bieden, te herzien om te begrijpen of en hoe zij gebruik kunnen maken van niet-geverifieerde profielinformatie na opt-out.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f