Overzicht van integratie van Experiencen Cloud

Op deze pagina worden verschillende manieren beschreven waarop u kunt beginnen met het integreren van Experience Cloud-toepassingen. Voor meer informatie bladert u in onze bibliotheek naar videozelfstudies voor integratie op Experience League.

Uw Experience Cloud-toepassingen inschakelen voor platformservices section_A3D024994DA3492F8435CFCC4EF035C2

Beschrijft hoe te:

Oplossingen of services:

Experience Cloud-id-service section_6ECCCFA2D84D4D4F88C879C799CA9D78

De id-service biedt een universele, permanente id die uw bezoekers identificeert in alle toepassingen in het Experience Cloud. Het kan de generatiecode van identiteitskaart voor de diensten zoals Analytics, Audience Manager, Adobe Target, videohartslag, en andere toepassingen en producten van het Experience Cloud vervangen.

Zie Experience Cloud-id-service

Toepasselijke toepassingen of services

Doelgroepen section_5F60D7B0833348B9A1D74663AADCB42C

Help: Soorten publiek

Soorten publiek in Experience Cloud maken en beheren Audience Library. De soorten publiek kunnen van diverse bronnen tot stand worden gebracht of worden afgeleid, zoals:

  • Nieuwe in het dialoogvenster Experience Cloud.
  • Van Analytics segmenten gepubliceerd naar de Experience Cloud.
  • Van Audience Manager.

Toepasselijke oplossingen of services

Klantkenmerken section_6A9EA6847F654F129381869E5016626C

Help: Klantkenmerken

Als u gegevens van ondernemingsklanten in een gegevensbestand van het het relatiebeheer van de klant (CRM) vangt, kunt u de gegevens in een gegevensbron van de Attributen van de Klant in Experience Cloud uploaden. Gebruik de gegevens in Adobe Analytics en Adobe Target.

Toepasselijke oplossingen of services

  • Adobe Analytics: Rapport Customer Attributes
  • Adobe Target: Adobe Target configureren abonnement aan Klantkenmerken

Experience Cloud Assets section_92BC5DFDB0E0499CB0DD34B85E06F79A

Help: Mappen Experiencen Cloud delen met Creative Cloud

Mappen en elementen delen tussen Experience Cloud en Creative Cloud. Samenwerken, notities aanbrengen bij gedeelde elementen en deze gebruiken in Experience Cloud toepassingen zoals Adobe Target.

Toepasselijke toepassingen of services

  • Adobe Experience Cloud
  • Adobe Creative Cloud
  • Adobe Target

Analyse - AEM Assets-rapportage in Analytics section_0A16AE14F128470AA02EFC6457BDCE75

Help: AEM Assets-rapportage in Analytics

Laat Analytics toe om impressies te verzamelen en op Activa te klikken die van AEM Inzichten van Activa worden getoond.

Toepasselijke toepassingen of services

  • Analytics
  • Experience Manager

Integratie van Audience Managers section_8FEFE1746E26416EB7E73095BBAD5345

Audience Manager

Werken met gegevens van Experience Cloud toepassingen of andere externe systemen in Audience Manager.

Toepasselijke toepassingen of services

Adobe Target section_739716AB6022424CBC38724CDED10701

Help: Adobe Target integreren met Experience Cloud

Integreer Adobe Target met Adobe Analytics en andere toepassingen van het Experience Cloud om het gebruik van de zelfde gegevens, het publiek, de attributen, en metriek in beide toepassingen toe te laten.

Toepasselijke toepassingen of services

Integratie van Experience Managers section_32FB010EF8B4429FBC63C8DC2A9BE98F

Experience Manager - Activa section_CB865F8EFE4C4147BF8E2E4B66B5A318

Help: AEM Assets-integratie configureren met Experience Cloud en Creative Cloud

Synchroniseer uw elementen binnen Adobe Experience Manager (AEM) Assets met Adobe Creative Cloud en vice versa. U kunt uw elementen ook synchroniseren met Experience Cloud en andersom. U kunt deze synchronisatie instellen via Experience Cloud.

Toepasselijke toepassingen of services

Adobe Advertising section_9B1935F8BBC147C89C6DB68A35CB1BAB

Toepasselijke toepassingen of services

Analyse: kan gegevens over de betrokkenheid en conversie van de site dagelijks verzenden naar Adobe Advertising, indien de gegevens beschikbaar zijn voor optimalisatie en rapportage. Ook, Advertising U kunt de gegevens van het zoekprogramma en het sociale netwerkverkeer dagelijks naar Analytics verzenden, waar de gegevens beschikbaar zijn voor rapporten in de mogelijkheden Rapporten & Analytics, Report Builder, en Ad Hoc Analysis.

Tags: U kunt Tags voor Experience Platforms om op pixels gebaseerde conversietags voor advertenties te makenen tags van derden voor het bijhouden van tags voor uw zoek-, sociale en weergave- en landingspagina's. (U kunt ook Advertising tags direct binnen Advertising.)

Soorten publiek Experience Cloud: (Adverteerders met weergavebeheer) U kunt elk van uw Adobe Experience Cloud-publiek als doelen voor uw weergaveadvertenties. U kunt automatisch publiek gebruiken dat u in Experience Cloud en publiek van Analytics hebt gecreeerd die u aan Experience Cloud hebt gepubliceerd. U kunt Soorten publiek van Audience Manager ook gebruiken wanneer Adobe Advertising account is geconfigureerd om dit toe te staan.

Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over toegang tot Adobe Experience Cloud en profielen en soorten publiek en over de eerste setup tussen Adobe Advertising en Adobe Experience Cloud Publiek. Opmerking: Als u ook Adobe Target gebruikt, zijn alle soorten publiek die u naar Adobe Experience Cloud hebt gepubliceerd ook beschikbaar voor activiteiten in Adobe Target.

Elementen van Experience Cloud: (Adverteerders met weergavebeheer) U kunt al uw Adobe Experience Cloud-elementen gebruiken als de creatieve elementen voor uw weergaveadvertenties met de weergave Nieuwe weergave b├Ęta. U moet aangemeld bij Adobe Advertising via Adobe Experience Cloud om toegang te krijgen tot uw Adobe Experience Cloud-middelen. Neem contact op met uw accountmanager voor informatie over toegang tot Adobe Experience Cloud.

Meldingen voor Experiencen Cloud: Via de koppeling voor meldingen boven aan elke pagina kunt u alle waarschuwingen weergeven die zijn gegenereerd op basis van de sjablonen voor b├Ętawaarschuwingen in uw zoekopdracht. U kunt ook updates van het systeem van het Experience Cloud, posten, bedenkingen, en gedeelde activa krijgen. U moet aangemeld bij Adobe Advertising via Adobe Experience Cloud om toegang te krijgen tot uw meldingen. Neem contact op met uw accountmanager voor informatie over toegang tot Adobe Experience Cloud.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f