Skapa en godkännandeprocess i ett arbetsflöde

Lär dig hur du skapar en godkännandeprocess i ett arbetsflöde så att logiken för målinriktningsvalen kan granskas och godkännas innan leveransen startas.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb