Installera och konfigurera klientkonsolen i Adobe Campaign

Följande video förklarar hur du hämtar och installerar klientkonsolen i Adobe Campaign, skapar och hanterar anslutningar till flera miljöer samt verifierar åtkomst till klientkonsolen i Adobe Campaign.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb