Datareplikering

Förstå vilka databaser Adobe Campaign V8 använder, varför data replikeras, vilka data som replikeras och hur replikeringsprocessen fungerar.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb