Konfigurera godkännanden för leveranser

Lär dig hur du konfigurerar godkännanden och granskare på leveransnivå.

Ställ in godkännanden på leveransnivå om godkännandestegen och granskarna skiljer sig åt mellan leveranserna.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb