Skapa ett arbetsflöde

Adobe Campaign har en arbetsflödesmodul som gör att du kan ställa in alla processer och uppgifter i olika moduler på programservern. I den omfattande grafiska miljön kan du utforma processer såsom segmentering, kampanjkörning, filhantering och mänskligt deltagande osv. Arbetsflödesmotorn kör och spårar dessa processer.

Arbetsflöden sker i olika sammanhang och under olika faser av kampanjhanteringsprocessen.

I den här videon förklaras hur du skapar ett arbetsflöde i Adobe Campaign.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb