Introduktion till flerkanals- och tvärkanalskampanjer

Förstå skillnaden mellan flerkanals- och tvärkanalskampanjer och användningsfallen.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb