IdentityMap schemaveldgroep

NOTE
De namen van verschillende groepen schemavelden zijn gewijzigd. Zie het document op de naamupdates van de gebiedsgroepvoor meer informatie.

IdentityMap is een standaardgroep van het schemagebied voor de XDM Individual Profile klasse. De veldgroep bevat één kaartveld dat een set gebruikersidentiteiten bevat die door naamruimte worden vastgehouden.

A diagram van de IdentityMap groep van het schemagebied

Zie de sectie over identiteitskaarten in de grondbeginselen van schemacompositievoor meer informatie over hun gebruiksgeval, met inbegrip van hun voordelen en nadelen.

voorbeeld

{
  "identityMap":{
    "ECID":[
      {
        "id":"83238819066235616291057085344313877718",
        "authenticatedState":"ambiguous",
        "primary":true
      }
    ]
  }
}

Voor meer details op de gebiedsgroep, verwijs naar het volledige schemain de openbare bewaarplaats XDM.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07