Commerce Details schemaveldgroep

NOTE
De namen van verschillende groepen schemavelden zijn gewijzigd. Zie het document op de naamupdates van de gebiedsgroepvoor meer informatie.

Commerce Details is een standaardgroep van het schemagebied voor de XDM ExperienceEvent klasse, die wordt gebruikt om handelsgegevens zoals productinformatie (SKU, naam, hoeveelheid), en standaardkartverrichtingen (orde, controle, verlaten) te beschrijven.

Eigenschap
Gegevenstype
Beschrijving
commerce
Commerce
Een object dat productretourneert, garantieregistratie en processen voor winkelwagentjes/bestellingen beschrijft.
productListItems
Serie van de lijstpunten van het Product
Een lijst met items die de door een klant geselecteerde producten vertegenwoordigen, met specifieke opties en prijzen op een bepaald tijdstip (die kunnen verschillen van de productregistratie).

Raadpleeg de openbare XDM-opslagplaats voor meer informatie over de veldgroep:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07