Web Details schemaveldgroep

NOTE
De namen van verschillende groepen schemavelden zijn gewijzigd. Zie het document op de naamupdates van de gebiedsgroepvoor meer informatie.

Web Details is een standaardgroep van het schemagebied voor de XDM ExperienceEvent klasse, die wordt gebruikt om informatie betreffende de gebeurtenissen van Webdetails zoals interactie, paginadetails, en verwijzer te beschrijven.

Eigenschap
Gegevenstype
Beschrijving
web
de informatie van het Web
Beschrijft verbindingskliks, Web-pagina details, verwijzingsinformatie, en browser details.

Raadpleeg de openbare XDM-opslagplaats voor meer informatie over de veldgroep:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07