End User ID Details schemaveldgroep

NOTE
De namen van verschillende groepen schemavelden zijn gewijzigd. Zie het document op de naamupdates van de gebiedsgroepvoor meer informatie.

End User ID Details is een standaardgroep van het schemagebied voor de XDM ExperienceEvent klasse, die wordt gebruikt om de identiteitsinformatie van een individu over verscheidene toepassingen van de Adobe te beschrijven. De veldgroep biedt een endUserIDs -object op hoofdniveau dat zelf een _experience -veld met het kenmerk Alleen-lezen bevat waarvan de waarden automatisch worden bijgewerkt terwijl er gegevens worden ingevoerd.

{width="700"}

Eigenschap
Gegevenstype
Beschrijving
aacustomid
Identiteit
Aangepaste eindgebruiker-id's voor Adobe Analytics Cloud.
aaid
Identiteit
Eindgebruiker-id's voor Adobe Analytics Cloud.
acid
Identiteit
Eindgebruiker-id's voor Adobe Campaign.
adcloud
Identiteit
Eindgebruiker-id's voor Adobe Advertising Cloud.
emailid
Identiteit
E-mailadres-id's.
mcid
Identiteit
Adobe Marketing Cloud-id (MCID). De MCID wordt nu ECID (Experience Cloud-id) genoemd.
phonenumberid
Identiteit
Telefoonnummer-id's.
tntid
Identiteit
Eindgebruiker-id's voor Adobe Target.

Raadpleeg de openbare XDM-opslagplaats voor meer informatie over de veldgroep:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07