External Source System Audit Attributes gegevenstype

External Source System Audit Attributes is een standaardgegevenstype van het Gegevensmodel van de Ervaring (XDM) dat controledetails over een extern bronsysteem vangt.

Eigenschap
Gegevenstype
Beschrijving
externalKey
B2B Source
Een samengestelde id voor de bron die voor controle wordt gebruikt.
createdBy
String
De naam van de gebruiker die deze record heeft gemaakt.
createdDate
DateTime
De datum waarop deze record is gemaakt.
externalID
String
Externe unieke id voor de bron. Deze waarde wordt gebruikt om indien nodig te identificeren en te dedupliceren.
lastActivityDate
DateTime
De laatste activiteitsdatum voor het bronsysteem.
lastReferencedDate
DateTime
De laatste datum waarnaar wordt verwezen voor het bronsysteem.
lastUpdatedBy
String
De naam van de persoon die deze record het laatst heeft bijgewerkt.
lastUpdatedDate
DateTime
De laatste bijgewerkte datum voor het bronsysteem.
lastViewedDate
DateTime
De laatst bekeken datum voor het bronsysteem.

Raadpleeg de openbare XDM-opslagplaats voor meer informatie over het gegevenstype:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07