Personal Contact Details schemaveldgroep

NOTE
De namen van verschillende groepen schemavelden zijn gewijzigd. Zie het document op de naamupdates van de gebiedsgroepvoor meer informatie.

Personal Contact Details is een standaardgroep van het schemagebied voor de XDM Individual Profile klassedie de contactinformatie voor een individuele persoon beschrijft.

Eigenschap
Gegevenstype
Beschrijving
faxPhone
Aantal van de Telefoon
Beschrijft het faxnummer van de persoon.
homeAddress
Postadres
Beschrijft het woonadres van de persoon.
homePhone
Aantal van de Telefoon
Beschrijft het huistelefoonaantal van de persoon.
mobilePhone
Aantal van de Telefoon
Beschrijft het mobiele telefoonnummer van de persoon.
personalEmail
E-mailadres
Beschrijft het e-mailadres van de persoon.

Raadpleeg de openbare XDM-opslagplaats voor meer informatie over de veldgroep:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07