Sekretessöversikt

Adobe vill aktivera er organisation så att ni kan följa gällande lagar och bestämmelser. Se Adobe Experience Cloud sekretess för mer information. Mellan Adobe Analytics och din organisation fungerar Adobe som"personuppgiftsbiträde" och du är"personuppgiftsansvarig" (eller motsvarande enligt gällande sekretess- och dataskyddslagstiftning). Det är upp till er organisation att redovisa hur ni använder Adobe och tjänster eftersom er organisation exklusivt styr hur ni implementerar Adobe lösningar. När du använder Adobe Analytics ansvarar din organisation för att följa din egen integritetspolicy, ditt serviceavtal med Adobe och alla tillämpliga lagar.

Adobe rekommenderar starkt att du följer följande övergripande koncept:

  • Om du samlar in personuppgifter, se till att du följer sekretesslagar och -bestämmelser. Med anpassade variabler kan du samla in praktiskt taget allt som du har åtkomst till, men du måste också ta hänsyn till din organisations sekretesspolicy och tillämpliga lagar.
  • Ge era kunder lättsökbar och lättförståelig sekretessinformation för organisationen. Användbar information omfattar avanmälningslänkar, hur deras surfdata används och hur du använder eller planerar att använda Adobe-tjänster.
  • Var medveten om både lokal lagstiftning och internationell lagstiftning som gäller dig. Om er organisation verkar globalt kan vissa internationella lagar gälla.

Uppdelning av datainsamling

Adobe erbjuder flera datainsamlingsbibliotek som kan hjälpa till att skicka data till Adobe. Exempel:

  • AppMeasurement: Ett bibliotek som utformats för att skicka data direkt till Adobe Analytics.
  • Web SDK: Ett bibliotek som utformats för att skicka data till Adobe Experience Platform Edge-nätverket, som sedan vidarebefordrar dessa data till Adobe Analytics.
  • Taggar: Ett webbaserat användargränssnitt som gör att du kan konfigurera implementeringen utan att behöva ha tillgång till källkoden för en webbplats eller app utöver den inledande tagghanteringen. Det finns tillägg för både AppMeasurement och Web SDK.

Adobe Analytics kan samla in följande typer av data:

Typ av data
Information
Exempelvariabler som innehåller dessa data
Sidnamn eller URL-adresser för webbsidor på din webbplats
Dessa data krävs för att Adobe Analytics ska fungera. En URL eller ett sidnamn krävs för varje träff.
Sida, Sidans URL
Tidsbaserade data
Dessa data krävs för att Adobe Analytics ska fungera. En tidsstämpel krävs för datainsamling, och tidsbaserade data hämtas från tidsstämpeln.
Tid som använts på sidan, Timme på dagen, AM/PM, Veckodag/vecka, Veckodag, Månad på året
Referensdata
Datainsamlingsbiblioteken samlar som standard in den refererande URL:en när en besökare kommer till din webbplats. Du kan anpassa implementeringen för att samla in data inom en hänvisares frågesträng. Det här är vanligt för kampanjer och för att spåra annonsresultat.
Referent, Refererande domän
Anonymiserade besökar-ID:n
Datainsamlingsbiblioteken genererar och refererar till ett besökar-ID för varje webbläsare som besöker webbplatsen. Detta ID lagras i en cookie. Om ett datainsamlingsbibliotek inte kan ange en cookie-identifierare använder biblioteket en reservmetod för anonym besökaridentifiering. Den här metoden innebär att koppla relaterade träffar till samma besök med besökarens IP-adress och användaragentsträng. Om din organisation har aktiverat IP-förfalskning respekteras den här inställningen. Se Adobe Analytics och webbläsarcookies för mer information.
Unika besökare
Identifierbara besökar-ID
Adobe samlar inte automatiskt in anpassade besökar-ID:n. Du kan dock anpassa implementeringen för att samla in dessa data.
visitorID
Extern sökterm
Externa sökdata innehåller nyckelord som kommer från sökmotorer. Datainsamlingsbibliotek söker efter dessa data baserat på den refererande URL:en. Många moderna sökmotorer innehåller dock inte längre den här informationen.
Söknyckelord
Interna söktermer
Interna sökdata innehåller nyckelord som kommer från webbplatsen eller appens sökfunktioner. Adobe samlar inte automatiskt in interna sökdata. Du kan dock anpassa implementeringen för att samla in dessa data. Detta är vanligt för organisationer som använder Adobe Analytics.
eVar
Specifikationer för dator och webbläsare
Datainsamlingsbiblioteken samlar automatiskt in webbläsartips med låg entropi, som webbläsartyp, operativsystemtyp och om enheten är stationär eller mobil. Anpassad konfiguration krävs för att samla in tips för hög entropi, till exempel webbläsarens specifika version/build, enhetsmodellen eller operativsystemets version. Se Översikt över klienttips för mer information.
Webbläsare, Operativsystem, Mobila dimensioner, Bildskärmsupplösning
Geoplatsinformation
Adobe kan förhindra detaljerad geopositionering genom att ange den sista oktetten i en IP-adress till 0. Detta gör geoinformationen mindre exakt och kan anges i rapportsvitsinställningar.
Städer, Regioner, Länder
IP-adress
Adobe kan dölja (hash) eller helt ta bort besökarens IP-adress när dessa data lagras. EMEA-kunder har vanligtvis som standard dolda IP-adressinställningar. Oberoende av hur obehindrad inställningen är IP-adressen inte tillgänglig som en dimension i Analysis Workspace, utan inkluderas bara i Dataflöden. Se Allmänna kontoinställningar i administrationshandboken för mer information om tillgängliga försvårande inställningar.
Ingen
Formulärinformation finns på din webbplats
Alla implementeringstyper kräver konfiguration för att samla in dessa data. Du kan inkludera dessa data i anpassade variabler.
eVar
Markerade annonser eller länkar på din webbplats
Insamlat om trackExternalLinks eller trackDownloadLinks är aktiverat. Ytterligare information, till exempel platsen där du klickar, är tillgänglig när du aktiverar Activity Map.
Activity Map, Avsluta länk, Hämta länk
Produkter som köpts på er webbplats
Alla implementeringstyper kräver konfiguration för att samla in dessa data. Adobe har flera standardvariabler för att samla in den här informationen.
Produkt, Beställningar, Intäkter

Se navigeringsmenyn under Översikt över Dimensioner och Översikt över mått för fler variabler som Adobe kan samla in data under.

Platser för databehandling

Adobe har tre databehandlingsplatser för Adobe Analytics. Dessa webbplatser tar emot rådata och bearbetar dem i en rapportsserie som är optimerad för datalagring och rapporthämtning. Dessa databehandlingsplatser finns för närvarande i USA (Oregon), Storbritannien (London) och Singapore. Se Adobe Analytics - säkerhetsöversikt för mer information.

recommendation-more-help
df89a595-bae4-48f4-9606-e55c9666ee49