Operativsystem

Operativsystemet dimension visar det operativsystem och den version som besökaren använde. Om du har funktioner som är operativsystemsspecifika på din webbegenskap, hjälper den här dimensionen dig att förstå vilka operativsystem som är vanligaste.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen refererar till en uppslagstabell som är intern för Adobe. Uppslagsvärdet baseras på User-Agent HTTP-huvud i bildbegäranden. Adobe samarbetar med DeviceAtlas för att upprätthålla sökningar mellan användaragenten och operativsystemet.

  • För implementeringar av AppMeasurement fungerar den här dimensionen som standard.
  • Aktivera för Web SDK-implementeringar Device Lookup när konfigurera ett datastream.

Dimensioner

Dimensionen innehåller operativsystem som besökarna använder. Exempel: "Windows 10", "OS X 10.15.7"och "Android 9".

Spåra korrekta OS-versioner

När branschen går mot kundtips finns det risk för att vissa operativsystemsversioner blir förvirrade. Till exempel kan både"Windows 10" och"Windows 11" grupperas under"Windows 10" om du inte samlar in klienttips med hög entropi. Se Klienttips i TechNotes-guiden.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e