Månad på året

'Månad på året' dimension rapporterar månaden för ett givet år som en dimensionsartikel. Den här rapporten är värdefull om du vill ha en rapport som delas upp efter årets månad, men inte vill ha ett statiskt datum som dimensionsposter. Du kan sammanställa årsrapporter per månad, så januari-data för det här året aggregeras med januari-data från det senaste året i samma dimensionsobjekt.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen fungerar som den ska för alla implementeringar. Om en rapportsvit innehåller data fungerar den här dimensionen.

Dimensioner

Dimensioner omfattar årets månader (January till December), som representerar månaden på året då träffen inträffade.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e