Privacy Service en Experience Cloud toepassingen

Adobe Experience Platform Privacy Service is ontwikkeld ter ondersteuning van privacyverzoeken voor verschillende Adobe Experience Cloud-toepassingen. Elke toepassing ondersteunt verschillende productwaarden en id's voor het identificeren van betrokkenen.

Dit document dient als referentie voor Experience Cloud toepassingsdocumentatie die schetst hoe te om die toepassing voor op privacy betrekking hebbende verrichtingen te vormen. Hieronder ziet u hoe u uw gegevens kunt opmaken en labelen. Er zijn twee categorieën aanvragen:

Lees de documentatie voor uw Experience Cloud toepassingen om te leren hoe u uw privacyverzoeken kunt opmaken en welke waarden worden ondersteund voor deze aanvragen.

Toepassingen geïntegreerd met Privacy Service integrated

Hieronder volgt een lijst met Experience Cloud toepassingen die zijn geïntegreerd met Privacy Service, met inbegrip van Privacy Service de mogelijkheden zij met, hun protocollen voor verwerking schrappingsverzoeken, en verbindingen aan documentatie voor meer informatie compatibel zijn.

NOTE
Alle geïntegreerde producten reageren binnen 30 dagen op privacyverzoeken.
Toepassing
Toegang/verwijderen
Uitschakelen van verkoop
Gedrag verwijderen
Documentatie en andere overwegingen
Adobe Advertising Cloud
De cookie-id of apparaat-id van de betrokkene wordt uit het systeem verwijderd, samen met alle kosten, klik- en inkomstengegevens die bij het cookie horen.
Adobe Analytics

Adobe Analytics biedt tools voor het labelen van data op basis van de gevoeligheid en contractuele beperkingen ervan. Etiketten zijn een belangrijke stap voor:

  1. Identificatie van gegevensonderwerpen.
  2. Bepalen welke gegevens moeten worden geretourneerd als onderdeel van een toegangsverzoek.
  3. Gegevensvelden identificeren die moeten worden verwijderd als onderdeel van een verwijderingsaanvraag.
Adobe Audience Manager
Alle kenmerken en segmenten die zijn gekoppeld aan de Audience Manager-id die in het verzoek zijn opgenomen, worden verwijderd. Daarnaast worden de respectieve id's voor de persoon gekozen uit verdere gegevensverzameling en worden de respectievelijke id-toewijzingen verwijderd.
Adobe Campaign Classic
De opgeslagen gegevens van de betrokkene worden uit het systeem verwijderd.
Adobe Campaign Standard
De opgeslagen gegevens van de betrokkene worden uit het systeem verwijderd.
Klantkenmerken van de Adobe (CRS)
N.v.t.
De kenmerken van de betrokkene worden uit het systeem verwijderd.
Adobe Experience Platform
Wanneer het Experience Platform een schrappingsverzoek van Privacy Service ontvangt, verzendt het Platform bevestiging aan Privacy Service dat het verzoek is ontvangen en de beïnvloede gegevens voor schrapping duidelijk zijn gemaakt. De records worden vervolgens verwijderd uit het Data Lake- of Profile Store nadat de privacytaak is voltooid. Voordat de taak wordt voltooid, worden de gegevens via de elektronische weg verwijderd en zijn ze daarom niet toegankelijk voor een willekeurige platformservice.
Adobe Pass-verificatie
N.v.t.
De opgeslagen gegevens van de betrokkene worden uit het systeem verwijderd.
  • Documentatie openen/verwijderen
  • Pass beschikt niet over de mogelijkheid om gegevens over te dragen, zodat aanvragen om niet in de handel te worden genomen niet van toepassing zijn.
Adobe Target
N.v.t.
Alle gegevens die aan de id van de betrokkene zijn gekoppeld, worden uit het profiel van de bezoeker verwijderd. Geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens die de individuele persoon niet identificeren of die anderszins niet gerelateerd zijn (zoals inhoudsgegevens), zijn niet van toepassing op verzoeken tot verwijderen.
  • Documentatie openen/verwijderen
  • Target niet over de mogelijkheid beschikt om gegevens over te dragen, zodat verzoeken om niet in aanmerking te komen voor verkoop niet van toepassing zijn.
Marketo Engage
N.v.t.
De opgeslagen gegevens van de betrokkene worden uit het systeem verwijderd.
  • Documentatie openen/verwijderen
  • Marketo niet over de mogelijkheid beschikt om gegevens over te dragen, zodat verzoeken om niet in aanmerking te komen voor verkoop niet van toepassing zijn.

Zelfservertoepassingen self-serve

Hieronder volgt een lijst met Experience Cloud toepassingen die niet zijn geïntegreerd met Privacy Service en moeten hun privacyproblemen intern aanpakken. Koppelingen naar de documentatie van elke toepassing worden gegeven, samen met een beschrijving van de inhoud van de documentatie.

Toepassing
Documentatiebeschrijving
Adobe Experience Manager
Een overzicht van hoe een beheerder van de klantenprivacy of AEM beheerder GDPR- verzoeken kan behandelen.
Adobe Experience Manager Livefyre
Stappen voor het maken van GDPR toegang en schrappingsverzoeken gebruikend Livefyre.
Magento
Zorg ervoor dat uw Magento's Commerce voldoen aan de vereisten van specifieke privacywetgeving.
Tags in Adobe Experience Platform
Hoe ontwikkelaars uitbreidingen en de regelbouwer kunnen gebruiken om opt-in en opt-out oplossingen te bepalen.
Workfront
Leer hoe Workfront persoonlijke gegevens verzamelt en hoe een betrokkene een privacyaanvraag kan indienen via een formulier.
recommendation-more-help
9cbf7061-a312-49f7-aaf8-a10885d53580