AEM med flytande upplevelser aem-fluid-experiences-feature-list

Adobe Experience Manager Fluid Experiences bygger på de kraftfulla funktionerna i AEM Sites, AEM Dynamic Media och AEM Assets och ger en robust lösning för leverans av headless-material.

AEM Fluid Experiences skiljer sig från klassiska AEM genom att endast använda headless delivery use case. Framtagning och leverans av rubrikstyrt innehåll och AEM starkt stöd för hybridanvändning finns med AEM Sites-, Assets- och Dynamic Media-lösningarna.

I följande tabeller definieras funktionerna i AEM flytande upplevelser och länken till relevant supportdokumentation.

NOTE
AEM Fluid Experiences är en delmängd av AEM funktionalitet. De funktioner som är länkade till i dessa tabeller kan innehålla ytterligare funktioner som ingår i AEM, men inte i AEM flytande upplevelser.

Databasfunktioner repository-features

Åtkomst, API och leveransfunktioner access-api-and-delivery-features

HTTP API
Strukturerade innehållsmodeller
Innehållstjänster
Upplev fragment
HTTP API för strukturerat innehåll (läs)
HTTP API för strukturerat innehåll (CRUD)
Kärnkomponenter
Dynamic Media

Funktioner för administration och integrering admin-and-integration-features

Analyser och Personalization analytics-and-personalization

Resursrapportering
Förbättrade insikter från Adobe Analytics
Förbättrade insikter från Adobe Target

Läs mer learn-more

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2