Aktivera identifiering av dubblettresurser enable-detection-of-duplicate-assets

Om du försöker överföra en resurs som finns i Adobe Experience Manager Assets identifieras den som duplicerad av dubblettidentifieringsfunktionen. Dubblettidentifiering är inaktiverat som standard. Så här aktiverar du funktionen:

  1. Öppna webbkonsolens konfigurationssida Experience Manager genom att gå till https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Redigera konfigurationen för servern Day CQ DAM Create Asset.

  3. Välj alternativet detect duplicate och klicka på Save.

    Välj alternativet Identifiera dubblett i serverleten

    Bild: Välj alternativet Identifiera dubblett i serverleten.

Funktionen för att identifiera dubbletter har nu aktiverats i Assets. När en användare försöker överföra en resurs som finns i Experience Manager söker systemet efter en konflikt och anger den. Resurserna identifieras med SHA-1-hash som lagras på jcr:content/metadata/dam:sha1, vilket innebär att duplicerade resurser identifieras oavsett filnamn.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2