Identifiera duplicerade resurser detect-duplicate-assets

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Om en DAM-användare överför en eller flera resurser som redan finns i databasen, upptäcker Experience Manager dupliceringen och meddelar användaren. Dubblettidentifiering är inaktiverat som standard eftersom det kan påverka prestanda beroende på databasens storlek och antalet överförda resurser.

Så här aktiverar du funktionen:

  1. Navigera till Tools > Assets > Assets Configurations.

  2. Klicka på Asset Duplication Detector.

  3. Klicka på Enabled på Asset Duplication Detector page.

    Värdet dam:sha1 för fältet Identifiera metadata ser till att dubblettresurser identifieras även om filnamnen är olika.

  4. Klicka på Save.

    Identifierare för resursduplicering

NOTE
Om du har konfigurerat Duplication Detector med konfigurationsfilen /apps/example/config.author/com.adobe.cq.assetcompute.impl.assetprocessor.AssetDuplicationDetector.cfg.json (OSGi-konfiguration) kan du fortsätta att använda den, men Adobe rekommenderar att du använder den nya metoden.

När den är aktiverad skickar Experience Manager meddelanden om duplicerade resurser till Inkorgen Experience Manager. Det är ett aggregerat resultat för flera dubbletter. Användarna kan välja att ta bort resurserna baserat på resultatet.

Inkorgsmeddelande för duplicerade resurser

NOTE
När du överför resurser till databasen upptäcker Experience Manager duplicering och meddelar dig om de första 100 duplicerade resurserna.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab